10 faktów, które musisz wiedzieć o ubezpieczeniu OC samochodu
Materiał partnera

10 faktów, które musisz wiedzieć o ubezpieczeniu OC samochodu

Dodano:   /  Zmieniono: 
W ostatnich latach narosło wiele mitów wokół ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych. Sprawdź, czy nie powielasz nieprawdziwych informacji.

1. Obowiązkowy zakup

OC komunikacyjne jest obowiązkowe dla każdego posiadacza pojazdu mechanicznego zarejestrowanego w Polsce. Dotyczy to również sytuacji, w której auto nie będzie używane przez dany okres. Na rynku nie brakuje ofert, a zakup polisy powinien nastąpić najpóźniej w dniu rejestracji samochodu. Wiek i zły stan techniczny pojazdu nie zwalniają z obowiązku zawarcia umowy.

2. Z kasy ubezpieczyciela

OC komunikacyjne stanowi ochronę przed znacznym zmniejszeniem majątku i kłopotami finansowymi. Ubezpieczyciel bierze na siebie roszczenia cywilnoprawne związane ze szkodami wyrządzonymi przez ubezpieczony pojazd. A przecież nawet mistrzom kierownicy zdarzają się przygody na drogach. Pęknięta opona, utrata kontroli nad samochodem i… długa lista problemów. Wyrządzone szkody wobec osób trzecich i mienia mogą być ogromne. Pokrycie ich kosztów z własnej kieszeni bywa często misją nie do wykonania.

3. Milionowe zabezpieczenie

Towarzystwo ubezpieczeniowe gwarantuje opłacenie kosztów szkody do 5 mln euro w przypadku narażenia zdrowia i życia poszkodowanego. Mowa tutaj o np. leczeniu czy rencie. Z kolei 1 mln euro stanowi górną granicę dla szkód mienia, czyli m.in. naprawy pojazdu, uszkodzonego ogrodzenia czy budynku. Podane sumy gwarancyjne dotyczą jednego zdarzenia, którego skutki są objęte ubezpieczeniem, bez względu na liczbę poszkodowanych.

4. Szeroki parasol ochronny

OC komunikacyjne chroni kierowcę prowadzącego ubezpieczony pojazd, a także jego pasażerów. Nawet jeżeli ubezpieczony spowodował nieszczęśliwe zdarzenie. Polisa obejmuje nie tylko szkody wyrządzone podczas kierowania autem. Również w trakcie wsiadania i wysiadania z samochodu, załadunku i rozładunku, a także zatrzymania i postoju. Można skorzystać z samej polisy OC, ale na rynku nie brakuje szerszych pakietów.

5. Polisa z wyjątkami

Jeżeli z winy posiadacza OC powstanie szkoda, to ubezpieczyciel nie zawsze pokryje jej koszty. Dzieje się tak np. w przypadku korzystania z pojazdu pod wpływem alkoholu, środków odurzających lub psychotropowych. Ubezpieczenie nie przyda się też sprawcy zdarzenia, który podróżował samochodem zdobytym niezgodnie z prawem. Również ucieczka z miejsca wypadku czy umyślne działanie nie chroni ubezpieczonych. Okolicznością wykluczającą odpowiedzialność towarzystwa ubezpieczeniowego jest także brak aktualnych uprawnień do prowadzenia pojazdów. Jednak sprawa zostanie potraktowana inaczej w przypadku ratowania komuś życia czy ścigania przestępcy.

6. Jedno ubezpieczenie, różne ceny

Za OC komunikacyjne możesz zapłacić znacznie mniej niż twój znajomy. Nawet jeśli korzystacie z usług tego samego towarzystwa ubezpieczeniowego i macie tej samej klasy samochody. O wysokości składki decydują różne czynniki, w tym m.in. wiek posiadacza i osób, które będą prowadzić pojazd. Młodsi użytkownicy dróg mają nie tylko niewielkie doświadczenie za kółkiem, ale też skłonność do brawurowej jazdy. Znaczenie odgrywa też staż kierowcy. Im jest krótszy, tym trzeba liczyć się z większymi wydatkami. Jeżeli samochód zostanie zarejestrowany w dużym mieście, to stawka za ubezpieczenie będzie wyższa. Powód? Większe ryzyko wypadku. Kalkulatory ubezpieczeń komunikacyjnych są dostępne na stronach internetowych, np. na https://www.lu.pl/kalkulator-oc-ac/.

7. 12 miesięcy i…

Jako właściciel pojazdu musisz zadbać o ciągłość ubezpieczenia. Nie ma znaczenia, czy pojazd często gości na drogach, czy głównie stoi na parkingu. Polisy OC są standardowo zawierane na 12 miesięcy, ale prawo dopuszcza też umowy krótkoterminowe (na minimum 30 dni) w określonych sytuacjach. Przedłużenie ubezpieczenia o kolejny rok następuje automatycznie, choć zdarzają się wyjątki.

8. Płaca w górę, kary w górę

Do końca 2011 r. kary za brak ubezpieczenia OC były wyliczane w oparciu o kurs euro. Obecnie kluczowa jest stawka minimalnego wynagrodzenia za pracę. Wynosi ona 1750 zł, natomiast od 1 stycznia 2016 r. wzrośnie do 1850 zł. Lada dzień więc zostaną podniesione kary dla niezdyscyplinowanych właścicieli pojazdów. Wysokość opłat za dany rok kalendarzowy podawana jest do publicznej wiadomości przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny (UFG). Następuje to do 3 stycznia każdego roku.

9. Im dłużej bez OC, tym gorzej dla portfela

Brak OC samochodu osobowego przez ponad 14 dni oznacza karę wynoszącą dwukrotność aktualnej płacy minimalnej. W przypadku samochodów ciężarowych, ciągników samochodowych i autobusów trzeba przygotować trzykrotność płacy minimalnej. Dla pozostałych pojazdów mowa jest o jednej trzeciej minimalnego wynagrodzenia. Prawo przewiduje też niższe kary, wynoszące 20% i 50% pełnej stawki. Są one przyznawane odpowiednio, jeżeli okres bez polisy nie przekracza trzech oraz czternastu dni.

10. Policja zawiadamia

Ukrywanie braku OC komunikacyjnego jest coraz trudniejsze. Policja w całym kraju dysponuje systemem e-Zawiadomienia wprowadzonym przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny (UFG). Umożliwia on szybkie przesyłanie raportów z kontroli obowiązkowej polisy OC. Zawiadomienie trwa zaledwie kilka minut, a w zapomnienie odeszły już formularze wysłane pocztą. Uiszczenie kary nie zwalnia z obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia obowiązkowego.

 

Czytaj także