Bezrobocie nadal w górę

Bezrobocie nadal w górę

Dodano:   /  Zmieniono: 
Stopa bezrobocia w listopadzie wzrosła do 17,6 proc., z 17,4 proc. w październiku - podał Główny Urząd Statystyczny. Oznacza to ponad 3 mln osób pozostających bez pracy.
Ministerstwo Finansów prognozowało, że stopa bezrobocia w  listopadzie wzrośnie do 17,6 proc. i spodziewa się na koniec roku 17,8 proc. Ankietowani przez PAP ekonomiści spodziewali się, że stopa bezrobocia w listopadzie wyniesie średnio 17,55 proc., a na koniec roku wzrośnie do 17,75 proc.

Liczba bezrobotnych w listopadzie wynosiła 3,097 mln osób, o 38.600 osób (1,3 proc.) i  więcej niż przed miesiącem i o 53.900 osób (o 1,7 proc.) mniej niż przed rokiem.

Wzrost liczby bezrobotnych w stosunku do października 2003 roku odnotowano we wszystkich województwach; najbardziej znaczący w  woj. podkarpackim (o 2,4 proc.), lubelskim (o 2,2 proc.) oraz  małopolskim i świętokrzyskim (po 1,8 proc.). Najwyższą stopę bezrobocia miały w listopadzie województwa: warmińsko-mazurskie (27,7 proc.), zachodniopomorskie (26,2 proc.), lubuskie (25,4 proc.) oraz dolnośląskie i kujawsko-pomorskie (po 22,1 proc.).

Do urzędów pracy w ciągu listopada zgłosiło się 232.500 osób poszukujących zatrudnienia (o 17.600 mniej niż w październiku i o  5.500 więcej niż przed rokiem). Wśród bezrobotnych nowo zarejestrowanych 178.900 osób, to jest 76,9 proc., stanowiły osoby rejestrujące się po raz kolejny (przed miesiącem było to 71,9 proc., przed rokiem 73,3 proc.). W ogólnej liczbie nowo zarejestrowanych 4,6 proc. (przed miesiącem 4,2 proc. i przed rokiem 5,4 proc.) stanowiły osoby zwolnione z przyczyn dotyczących zakładu pracy, 38,9 proc. mieszkało na wsi (przed miesiącem 36,9 proc. i przed rokiem 38,9 proc.).

Według stanu na koniec listopada 2003 roku, 517.300 osób bez pracy miało prawo do zasiłku lub świadczenia przedemerytalnego (w końcu października tego roku było to 512.400 osób, przed rokiem 490.400 osób). Bez prawa do zasiłku pozostawało 2,643 mln osób (85,4 proc. ogółu zarejestrowanych bezrobotnych), wobec 2,617 mln osób (85,6 proc.) w poprzednim miesiącu i 2,626 mln (83,3 proc.) przed rokiem. Spośród tej grupy bezrobotnych - 41,7 proc. to mieszkańcy wsi. W listopadzie pracodawcy zgłosili do urzędów pracy 48.600 ofert pracy (przed miesiącem 67.600, przed rokiem 46.500). Pod koniec miesiąca urzędy pracy dysponowały ofertami pracy dla 14.600 osób (w tym 3.500 dotyczyło prac subsydiowanych), z czego absolwentom oferowano 1.200 wolnych miejsc pracy, a osobom niepełnosprawnym 1.100.

Pod koniec listopada pracodawcy z 1.500 zakładów deklarowali w najbliższym czasie zamiar zwolnienia około 55.800 pracowników, w tym 18.700 osób z sektora publicznego (przed miesiącem odpowiednio 1.500 zakładów; 54.700 osób i 18.800 osób, przed rokiem 1.900, 61.400 i 16.100), z przyczyn dotyczących zakładu pracy.

em, pap

 0

Czytaj także