Skarb państwa z tymczasowym szefem

Skarb państwa z tymczasowym szefem

Dodano:   /  Zmieniono: 
Prezydent Aleksander Kwaśniewski odwołał Piotra Czyżewskiego ze stanowiska ministra Skarbu Państwa. Mamy już nieoficjalne informacje na temat jego następcy.
Do czasu powołania następcy Piotra Czyżewskiego na stanowisku ministra skarbu premier Leszek Miller powierzył obowiązek kierowania tym resortem wicepremierowi Jerzemu Hausnerowi.

Premier uznał, że kandydatura kolejnego ministra skarbu powinna zostać skonsultowana z zapleczem politycznym i parlamentarnym rządu. Takie konsultacje - zapowiedział w środę Miller - odbędą się w najbliższych dniach.

Premier poinformował, że nowy minister skarbu powinien zostać powołany wkrótce po powrocie prezydenta z wizyty w Stanach Zjednoczonych.

Wg nieoficjalnych informacji "Wprost", następcą Czyżewskiego może zostać Przemysław Morysiak, urzędnik z ministerstwa finansów.

Morysiak (absolwent Politechniki Poznańskiej) zajmuje się finansami od początku lat 90. Początkowo pracował w Banku Staropolskim w Poznaniu, później w firmie Hobar Group Ltd., następnie w TFI Korona w departamencie reklamy i marketingu gdzie doszedł do stanowiska dyrektora. Od 1996 r. w ministerstwie finansów - najpierw jako doradca ministra, od 1998 r. dyrektor departamentu bankowości i instytucji finansowych, od 1999 r. po połączeniu tej komórki z departamentem ubezpieczeń, stanął na czele nowego departamentu instytucji finansowych. Został też przedstawicielem ministra finansów w Komisji Nadzoru Bankowego, w Komisji Papierów Wartościowych i Giełd oraz Bankowym Funduszu Gwarancyjnym.

sg, pap, Jarosław Jakimczyk

Czytaj także

 0