Kolejny krok ws. elektrowni jądrowej w Polsce. Jest podpis prezydenta

Kolejny krok ws. elektrowni jądrowej w Polsce. Jest podpis prezydenta

Andrzej Duda
Andrzej Duda Źródło: Newspix.pl
Jak poinformowała Kancelaria Prezydenta, nowelizacja ustawy Prawo wodne i niektórych innych ustaw doczekała się podpisu Andrzeja Dudy. Choć nazwa na to nie wskazuje, nowela jest ściśle związana z polskim programem budowy elektrowni jądrowej.

Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o zmianie ustawy – Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw 1 lutego, ale dopiero dzień później poinformowała o tym Kancelaria Prezydenta. Poza zmianami w Prawie wodnym nowela modyfikuje ustawy o Prawie budowlanym oraz o udostępnianiu informacji o środowisku.

Co to ma wspólnego z planami Polski w związku z budową elektrowni jądrowej? Nowelizacja przepisów była niezbędna do tego, by Polskie Elektrownie Jądrowe (dawne PGE EJ1, inwestor) mogły złożyć raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia – czyli budowy elektrowni jądrowej – na środowisko do Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska.

Nowelizacja przepisów środowiskowych

Te zawiłości tak wyjaśniał w Sejmie Piotr Naimski, pełnomocnik rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej: – Ustawa, faktycznie rzecz biorąc, ma na celu stworzenie sytuacji, w której decyzja podejmowana przez naszą administrację środowiskową będzie oparta na tych przepisach, które dzisiaj obowiązują, a nie na tych, które obowiązywały w 2015 r. (...). Gdybyśmy tego nie zrobili – chciałbym, żeby to wybrzmiało – to by znaczyło, że z formalnego punktu widzenia procedura środowiskowa, a także określenie zakresu… Mówiąc krótko, cały proces trzeba by było zacząć od nowa w sensie formalnym.

Naimski nawiązał tym samym do zawiłej historii: w 2015 roku złożono wniosek środowiskowy w sprawie realizacji projektu jądrowego w Polsce, potem prace nad nim trwały od 2017 roku aż do dziś. W 2015 inwestor wystąpił o określenie zakresu takiego raportu, ale zawiesił postępowanie do czasu złożenia raportu. Przez lata postępowanie było zawieszone, a w tym czasie zmieniły się przepisy. Dlatego też potrzebna była – kolejna – zmiana przepisów, by całego procesu nie powtarzać. W uzasadnieniu noweli można znaleźć zresztą taki fragment:

„Przepisy intertemporalne, które nowelizacja wprowadza do zmienianych ustaw spowodują, że do wszczętego i niezakończonego postępowania dotyczącego decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wydawanej przed uzyskaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej oraz inwestycji towarzyszącej zastosowanie będą miały przepisy w brzmieniu nadanym przez zmieniane ustawy”.

W uzasadnieniu do przyjętych rozwiązań wskazano, iż przepisy przejściowe zawarte w ustawach zmieniających stan prawny właściwy do zastosowania do przedmiotowego postępowania „nie zawsze uwzględniały specyfikę zawieszonego postępowania w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla elektrowni jądrowej”, a także, że „organy administracji publicznej, które uczestniczą w procesie wydawania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, byłyby zobligowane do stosowania przepisów w wersji nieaktualnej, niespójnej z innymi regulacjami oraz niezgodnej z bieżącą wolą ustawodawcy”.

Następne kroki PEJ

Polskie Elektrownie Jądrowe już w grudniu 2021 roku, ogłaszając preferowaną lokalizację dla elektrowni jądrowej w Polsce (gmina Choczewo w woj. pomorskim, lokalizacja Lubiatowo-Kopalino) wskazywały na to, że podejmą kolejne kroki w sprawie projektu jądrowego, gdy ta nowelizacja wejdzie w życie.

„Przepisy, na podstawie których w 2015 roku rozpoczęło się postępowanie, dotyczące wydania decyzji środowiskowej dla elektrowni ulegały od tego czasu licznym zmianom, w tym wdrażającym regulacje przyjęte na poziomie europejskim. Zaktualizowanie stanu prawnego przez ustawodawcę umożliwi kontynuowanie procedury środowiskowej w zgodzie z obecnie obowiązującymi regułami postępowania. Dlatego też Raport zostanie ukończony i złożony Generalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska w I kwartale przyszłego roku, po wejściu w życie znowelizowanych przepisów” – zapowiadano.

Czytaj też:
Ważna decyzja Komisji Europejskiej. Gaz i atom uznane za „zielone”

Źródło: WPROST.pl
 0

Czytaj także