Jest zielone światło dla SMR-ów. PAA oceniła projekt Orlen Synthos Green Energy

Jest zielone światło dla SMR-ów. PAA oceniła projekt Orlen Synthos Green Energy

Daniel Obajtek
Daniel Obajtek Źródło: X / Orlen
Projekt modułowych reaktorów jądrowych dla Polski stał się jeszcze bardziej osiągalny. Państwowa Agencja Atomistyki wydała pierwszą w tego typu opinię.

Orlen Synthos Green Energy, czyli spółka celowa założona przez dwie polskie firmy w do wybudowania modułowych reaktorów jądrowych, podzieliła się dobrą wiadomością. Firma otrzymała opinię od Państwowej Agencji Atomistyki.

PAA pozytywnie o projekcie SMR-ów

Jak wynika z przesłanego do OSGE pisma z PAA, które jest pierwszym tego typu dokumentem w historii, przyjęte w projekcie założenia są prawidłowe. Urząd przyznaje także, że rozwiązania zaproponowane w reaktorach BWRX-300 są zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa jądrowego.

– Uzyskana przez OSGE ogólna opinia dotycząca reaktora BWRX-300 to ważny, pierwszy krok na drodze do przeprowadzenia prac licencyjnych umożliwiających budowę modułowych elektrowni jądrowych firmy GEH w Polsce. Warto zwrócić uwagę na fakt, że w związku z zawartym w marcu w Waszyngtonie porozumieniem technologicznym w USA powstaje projekt kompletnej elektrowni opartej o technologię BWRX-300 obejmujący wyspę nuklearną łącznie z reaktorem. Projekt będzie uwzględniać wszystkie wymogi regulacyjne i standardy techniczne wymagane polskim prawem. Dobra i otwarta współpraca z Państwową Agencją Atomistyki to dla nas jeden z kluczowych czynników decydujących o powodzeniu naszego projektu, dlatego dziękujemy całemu zespołowi PAA za merytoryczną i profesjonalną współpracę w czasie wielomiesięcznych prac związanych z wydaniem ogólnej opinii – powiedział prezes OSGE Rafał Kasprów.

PAA prześwietliła projekt polskich SMR-ów

Podczas opiniowania projektu Państwowa Agencja Atomistyki badała m.in. takie aspekty, jak identyfikacja zagrożeń oraz ochrona reaktora przed zagrożeniami wewnętrznymi i zewnętrznymi, wymagania dotyczące sterowni reaktora, systemy obudowy bezpieczeństwa i klasyfikację systemów bezpieczeństwa, wymagania dotyczące projektu rdzenia reaktora, systemy elektryczne. Analizowano także m.in. rozwiązania z zakresu aparatury kontrolno-pomiarowej i ochrony radiologicznej. Łącznie OSGE złożyło dokumentację obejmującą trzynaście obszarów tematycznych.

W komunikacie Państwowa Agencja Atomistyki informuje, że „w wydanej opinii Prezes PAA wskazał założenia techniczne technologii reaktora BWRX-300 zgodne z krajowymi wymogami bezpieczeństwa jądrowego, które wynikają z ustawy – Prawo atomowe i rozporządzeń towarzyszących”. Chodzi m.in. o zastosowanie w projekcie reaktora zwielokrotnionych systemów bezpieczeństwa, które będą działały niezależnie od siebie, czy planowanego zastosowania pierwotnej i wtórnej obudowy bezpieczeństwa.

Czytaj też:
Orlen zwiększa wydobycie gazu. Wiceprezes zapewnia, że koncern sprzeda „każdą ilość gazu”
Czytaj też:
Daniel Obajtek: dopłacamy około 14 miliardów, żeby w Polsce klienci wrażliwi mieli zamrożone ceny