Czym jest kwotacja i czego dotyczy?

Czym jest kwotacja i czego dotyczy?

Ubezpieczenie na wypadek poważnych chorób - czym jest i czy warto?
Ubezpieczenie na wypadek poważnych chorób - czym jest i czy warto? Źródło: Materiał Partnera

Każdy właściciel nieruchomości, niezależnie od tego czy jest to dom, mieszkanie czy nawet dom w budowie, powinien zadbać o należyte jej ubezpieczenie poprzez wykupienie odpowiedniej polisy. Ubezpieczenie mieszkania z kredytem hipotecznym jest obowiązkowe, tak samo jak ubezpieczenie OC pojazdu. Warto wiedzieć, że w trakcie przygotowywania każdej indywidualnej oferty dowolnej polisy (np. dobrowolnego ubezpieczenia komunikacyjnego, turystycznego czy ubezpieczenia na życie) ubezpieczyciel zawsze dokonuje kwotacji. Na czym ona polega?

Kwotacja – co to jest?

Kwotacja to indywidualna wycena polisy ubezpieczeniowej. Zasady jej dokonywania zawarte są w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia (OWU) oraz w regulaminach serwisów ubezpieczeniowych. Wynikiem kwotacji jest ustalenie wysokości składki opłacanej przez osobę wykupującą polisę. Należy przy tym pamiętać, że składka dla podobnego ubezpieczenia o takich samych parametrach może być różna w poszczególnych towarzystwach ubezpieczeniowych, ponieważ każde z nich stosuje własne metody jej wyliczenia. W zależności od rodzaju przedmiotu ubezpieczenia do jej obliczenia potrzebny jest ubezpieczającemu zestaw niezbędnych informacji. Warto dodać, że kwotacja nie ma charakteru wiążącego, a jedynie poglądowy, zawsze zaś przeprowadza ją towarzystwo ubezpieczeniowe, lecz nigdy broker czy innego typu pośrednik.

Kwotacja – czego dotyczy?

Kwotacja dokonywana jest przy każdym możliwym rodzaju polisy ubezpieczeniowej dostępnej na rynku i dotyczy m.in. polis ubezpieczeń mieszkaniowych, komunikacyjnych (OC, AC), zdrowotnych (usługi prywatnej opieki medycznej), turystycznych (np. podróż, wypoczynek) czy osobowych (np. polisa na życie, NNW). Zatem kwotacja przeprowadzana jest zarówno wobec ubezpieczeń majątkowych, jak i niemajątkowych. Towarzystwa ubezpieczeniowe szacują ryzyko, następnie zaś ustalają wartość ubezpieczenia i wysokość pojedynczej składki dla klienta.

Kwotacja – jakie dane uwzględnia?

W zależności od rodzaju przedmiotu ubezpieczenia towarzystwo ubezpieczeniowe, w celu dokonania kwotacji, musi zgromadzić niezbędne informacje. Głównym czynnikiem mającym wpływ na wysokość składki w każdej polisie jest: wiek klienta, zakres ochrony oraz wartość ubezpieczenia. Jakie dane brane są pod uwagę do kwotacji w zależności od rodzaju polisy?

Kwotacja dla polisy mieszkaniowej może uwzględniać m.in.:

 • wartość nieruchomości,
 • rok budowy, metraż oraz tytuł prawny nieruchomości,
 • typ nieruchomości (mieszkania położone na niskich kondygnacjach oraz domy są bardziej narażone na skutki powodzi),
 • lokalizację (bezpośrednie sąsiedztwo zbiorników wodnych lub umiejscowienie na terenach zalewowych może zwiększyć wartość składki z powodu ryzyka wystąpienia powodzi),
 • prowadzenie w lokalu/budynku działalności gospodarczej,
 • wartość mienia ruchomego,
 • liczba oraz wiek lokatorów,
 • posiadanie zabezpieczeń antywłamaniowych,
 • historia ubezpieczeniowa (liczba ewentualnych dotychczasowych szkód).

Kwotacja dla polisy komunikacyjnej OC i AC zazwyczaj uwzględnia:

 • dane właściciela pojazdu (m.in. wiek, adres zamieszkania, datę uzyskania prawa jazdy),
 • rocznik, markę i model pojazdu,
 • średni roczny przebieg,
 • przeznaczenie pojazdu,
 • liczbę właścicieli wpisaną w dowód rejestracyjny,
 • liczbę szkód w ubiegłych latach,
 • miejsce garażowania pojazdu.

Na kwotację dla polisy ubezpieczenia turystycznego wpływają takie czynniki, jak np.:

 • cel podróży (np. wycieczka krajowa czy zagraniczna),
 • czas trwania ochrony ubezpieczeniowej (data rozpoczęcia i zakończenia podróży),
 • liczba oraz wiek osób objętych ubezpieczeniem.

Warto pamiętać, że niezależnie od rodzaju ubezpieczenia, na finalną wysokość składki ubezpieczeniowej znaczący wpływ ma zakres ochrony, czyli liczba możliwych ryzyk oraz dodatkowe usługi (np. assistance, pomoc prawna), które zostaną uwzględnione w umowie. Przykładowo podstawowa polisa mieszkaniowa zabezpiecza samą nieruchomość od dosłownie tylko kilku zdarzeń losowych. Opcja rozbudowana zaś obejmuje również ruchomości, dodatki istotne dla lokatorów (OC w życiu prywatnym, NNW) czy np. kradzież z włamaniem. Oczywiście im szerszy jest zakres ochrony nieruchomości, tym droższa będzie składka.

Kwotacja a ubezpieczenie mieszkania w spółdzielni

Osoby chcące wykupić polisę mieszkaniową, a posiadające mieszkanie spółdzielcze własnościowe, muszą dostarczyć potencjalnemu ubezpieczycielowi dodatkowych danych w celu dokonania przez niego kwotacji. W tym przypadku liczba parametrów do obliczenia sumy ubezpieczenia oraz składki jest nieco większa niż w przypadku mieszkania własnościowego lub domu. Natomiast przy grupowych ubezpieczeniach mieszkania (np. przez spółdzielnie) proces ten jest znacznie bardziej skomplikowany. Towarzystwo ubezpieczeniowe uwzględnia wtedy następujące dane:

 • liczba budynków,
 • rok budowy osiedla,
 • liczba klatek schodowych,
 • remonty przeprowadzone w ostatnich latach oraz ich zakres,
 • odbiory i przeglądy techniczne,
 • powierzchnia użytkowa mieszkalna,
 • powierzchnia użytkowa piwnic i garaży,
 • powierzchnia użytkowa lokali użytkowych,
 • liczba lokali mieszkalnych i użytkowych, piwnic i wind, miejsc garażowych,
 • wartość poszczególnych instalacji (np. węzły ciepła) i urządzeń (np. windy),
 • obecność i liczba takich elementów, jak: domofony, przepompownie, hydrofornie, bramy, furtki, ogrodzenia, bramy, lampy oświetleniowe, alarmy śmietnikowe itd.,
 • okres ubezpieczenia bez konieczności wypłaty odszkodowania,
 • rodzaj, zakres i źródło poprzedniej polisy.

Kwotacja a suma ubezpieczenia

Suma ubezpieczenia, czyli wartość przedmiotu ubezpieczenia, jest potrzebna towarzystwu ubezpieczeniowemu do dokonania kwotacji, a co za tym idzie – do ustalenia wysokości ewentualnego odszkodowania. Należy pamiętać, aby prawidłowo określić sumę ubezpieczenia, ponieważ w przeciwnym razie ubezpieczonemu może grozić niedoubezpieczenie lub nadubezpieczenie, a obie te sytuacje są niekorzystne z punktu widzenia klienta.

Niedoubezpieczenie ma miejsce wtedy, kiedy klient deklaruje ubezpieczycielowi niższą sumę ubezpieczenia w stosunku do rzeczywistej wartości ubezpieczanego mienia, a to w przypadku szkody całkowitej oznacza, że wypłacone odszkodowanie nie pokryje wszystkich strat. Natomiast nadubezpieczenie jest sytuacją odwrotną – klient płaci wyższą składkę z tytułu wyższej sumy ubezpieczenia, jednak mimo tego w przypadku zaistnienia szkody ubezpieczyciel wypłaci odszkodowanie maksymalnie w kwocie wartości skradzionego czy zniszczonego mienia w chwili zdarzenia.

Kwotacja nie jest wiążąca

Należy pamiętać, że wyliczenie wysokości składki ubezpieczeniowej nie jest wiążące, a ma jedynie charakter poglądowy, czyli nie zobowiązuje klienta do zakupu polisy. Jeśli klient uzna przedstawioną mu ofertę za nieatrakcyjną cenowo, to nie musi z niej korzystać. Z tego powodu warto porównać przynajmniej kilka ofert od różnych towarzystw ubezpieczeniowych i dopiero na tej podstawie podjąć decyzję o wykupieniu polisy. Zwłaszcza polisa mieszkaniowa powinna być jak najbardziej dostosowana do indywidualnych potrzeb, zarówno pod względem ceny, jak również zakresu ochrony.

Warto dodać, że ubezpieczony powinien zgłaszać ubezpieczycielowi wszelkie zmiany, które mogą mieć wpływ na wysokość składki (np. remont podnoszący wartość mieszkania, nabycie ruchomości znacznej wartości). Jest to o tyle istotne, że w sytuacji zaistnienia szkody – bez wcześniejszego zgłoszenia zmian – wypłacone odszkodowanie może nie wystarczyć na pokrycie strat. Koszt rocznego ubezpieczenia mieszkania oscyluje w granicach 400-500 zł, co nie stanowi dużego wydatku w porównaniu z ewentualnymi kosztami, jakie trzeba ponieść w związku z likwidacją zaistniałych szkód.

Kwotacji zawsze dokonuje towarzystwo ubezpieczeniowe

Warto wiedzieć, że kwotacja ubezpieczenia dokonywana jest wyłącznie przez towarzystwo ubezpieczeniowe. Niezależnie od tego czy klient zamierza skorzystać z oferty brokera lub innego pośrednika – finalnie kwotację zawsze przeprowadza ubezpieczyciel. Należy pamiętać, że kwotacja dokonywana przez różne towarzystwa ubezpieczeniowe może określać inne ceny składki. Jest to spowodowane różną polityką cenową oraz polityką firmy związaną z szacowaniem ryzyka ubezpieczeniowego. Niektórzy ubezpieczyciele priorytetowo traktują przede wszystkim wartość sumy ubezpieczenia i zakres ochrony, inni zaś – np. wiek ubezpieczającego czy pozostałe czynniki.

Dodatkowo w niektórych przypadkach dokonanie kwotacji może wiązać się z koniecznością oględzin przez rzeczoznawcę przedmiotu czy miejsca ubezpieczenia. Mowa tutaj o nietypowych nieruchomościach, nieruchomościach o niestandardowej wartości, czy chęci ochrony z polisy kolekcji zabytków lub innych dzieł, które wymagają wcześniejszej wyceny.

Kwotacja a porównywarka ubezpieczeniowa

Istnieje możliwość wykonania samodzielnie w domu operacji podobnej do kwotacji ubezpieczenia. Wystarczy skorzystać z porównywarki ubezpieczeniowej, która wymaga tylko uzupełnienia kilku danych na temat posiadanego mienia. Porównywarki pomogą wskazać oferty dotyczące zarówno polis mieszkaniowych, jak również komunikacyjnych i innych.

Po wypełnieniu krótkiego formularza użytkownik serwisu porównującego oferty ubezpieczeń otrzymuje nawet dziesiątki ofert, które może wstępnie rozpatrzyć i ewentualnie uściślić już z konkretnym towarzystwem ubezpieczeniowym, którym jest zainteresowany. Klient oczywiście może także kupić polisę od ręki za pośrednictwem serwisu. Warto dodać, że taka kwotacja ubezpieczenia, dokonywana za pośrednictwem porównywarki trwa zaledwie kilka minut, co pozwala zaoszczędzić czas i pieniądze.

Czytaj też:
Odstąpienie od umowy ubezpieczenia – jak to zrobić? Kiedy jest możliwe?
Czytaj też:
Gdzie odkładać pieniądze na przyszłość dziecka? Sprawdź dostępne sposoby

Źródło: WPROST.pl
 0

Czytaj także