Co to są obligacje z dyskontem i gdzie można je kupić?

Co to są obligacje z dyskontem i gdzie można je kupić?

Złotówki
Złotówki Źródło: Adobe Stock / Patryk Kosmider

Obligacje są stosunkowo bezpieczną formą inwestowania swojego kapitału. Dlatego też to dobre rozwiązanie dla początkujących inwestorów, a także tych, którzy wolą raczej dużą ostrożność w inwestowaniu. Obligacje są na pewno o wiele bezpieczniejszą opcją niż akcje. Lokując swoje środki w obligacje, możemy na nich zarobić – choć należy mieć na uwadze, że ten zysk nie będzie bardzo duży i trzeba na niego trochę poczekać. Możemy wybierać spośród wielu rodzajów obligacji i tym samym dopasować formę inwestycji do naszych indywidualnych celów. Jaki zatem rodzaj obligacji wybrać i co to są obligacje z dyskontem?

Co to są obligacje i jakie są ich rodzaje?

Obligacje to rodzaj aktywów finansowych, które pozwalają inwestorowi na wypracowanie zysków. Ich mechanika działania jest taka, że emitent zaciąga dług u obligatariusza, czyli osoby nabywającej obligacje, a następnie spłaca go w ustalonej formie. Mówiąc prościej, w zamian za “pożyczenie” pieniędzy emitent wypłaci inwestorowi określone świadczenie – nie zawsze musi mieć ono formę pieniężną. Obligatariusz otrzymuje więc zysk, który wypłacany jest sposób zależny od tego, w jakie obligacje zainwestował.

Możemy spotkać na rynku kilka rodzajów obligacji. Ich podział zależy od wielu czynników, m.in. takich jak:

  • rodzaj emitenta – możemy wyróżnić np. obligacje komunalne, podmiotów prawnych czy obligacje skarbowe;
  • miejsce emisji – do nabycia są nie tylko obligacje krajowe, ale też zagraniczne, czy choćby euroobligacje;
  • okres wykupu – inwestor ma do wyboru obligacje o różnej długości trwania, jak: obligacje krótkoterminowe, średnioterminowe, długoterminowe, czy wieczyste oraz amortyzowane – może więc dobrać ich rodzaj do swojej strategii inwestycyjnej;
  • oznaczenie obligatariusza – na rynku dostępne są zarówno obligacje imienne, jak i takie na okaziciela;
  • wartość nominalna – wyróżniamy obligacje kuponowe i zerokuponowe;
  • oprocentowanie obligacji – można wybierać wśród obligacji o stałym, jak i zmiennym oprocentowaniu, a także indeksowanych lub zerokuponowych);
  • wartość sprzedaży – inwestor może korzystać z obligacji sprzedawanych po cenie nominalnej, obligacji dyskontowych lub z premią;
  • opcje dodatkowe – mowa o obligacjach zamiennych, przychodowych, oszczędnościowych itp.

Jak widać, inwestorzy mogą wybierać spośród wielu rodzajów obligacji. Który zatem wybrać, i na czym polegają obligacje z dyskontem?

Co to są obligacje z dyskontem?

Obligacje z dyskontem inaczej nazywane są obligacjami zerokuponowymi. Dyskonto oznacza, że można je kupić taniej, czyli np. poniżej ich wartości nominalnej. Jest to szczególny rodzaj obligacji, ponieważ nie są one oprocentowane, nie posiadają kuponu, więc w czasie posiadania obligacji inwestor nie zarabia na nich. Nie jest uprawniony do otrzymania odsetek przed terminem wykupu – nie są mu wypłacane pieniądze w postaci odsetek. Na czym więc zarabia inwestor? Jego zyskiem jest różnica pomiędzy ceną emisyjną obligacji a ich ceną wykupu.

Przykładowo: cena emisyjna danych obligacji to 100 zł. Jest to więc cena, po której inwestor nabywa obligacje. Z kolei ich cena nominalna wynosi 130 zł – czyli po tej cenie będzie dokonany wykup obligacji przez emitenta. W związku z tym inwestora zyska tyle, ile wynosi różnica pomiędzy ceną emisyjną a ceną wykupienia obligacji. W naszym przykładzie będzie to 30 zł.

Obligacje kuponowe a obligacje z dyskontem

Czym różnią się obligacje kuponowe od tych z dyskontem? Zacznijmy od wyjaśnienia, jakie obligacje nazywamy kuponowymi. Mowa o obligacjach, które są wykupowane po wartości nominalnej, ale dołączany jest do nich kupon odsetkowy. Na tej podstawie nabywca obligacji otrzymuje odsetki, które wypłacane są ustalonych terminach. Obligacje te są oprocentowane zgodnie z ryzykiem niewypłacalności emitenta.

Jakie zatem różnice są pomiędzy tymi dwoma rodzajami obligacji? Przede wszystkim główną różnicą jest to, że obligacje z dyskontem mają niższą cenę emisyjną niż ich wartość nominalna. Z kolei w przypadku obligacji kuponowych jest na odwrót – ich cena emisyjna jest wyższa niż wartość nominalna. Zatem inwestorom zysk gwarantują odsetki, które wypłacane są regularnie przez emitenta obligacji. Natomiast obligacje z dyskontem charakteryzują się tym, że w ich przypadku nie są naliczane ani wypłacane żadne odsetki. Inwestor zarabia jeden raz i dzieje się to w momencie zapadalności obligacji. Jego zyskiem jest suma stawki zakupu obligacji oraz dyskonta.

Czy można kupić obligacje z dyskontem?

Oczywiście, jako inwestor możesz kupić obligacje z dyskontem. Należą do nich obligacje detaliczne Skarbu Państwa – to jeden z rodzajów obligacji z dyskontem. Można je kupić w drodze zmiany. Jeśli chcemy po raz pierwszy nabyć obligacje dyskontowe, to cena każdej z nich wynosi 100 zł. Z kolei gdy minie już okres umowny, inwestor może nabyć nowe obligacje za całość lub tylko część środków, które otrzymał z wykupionych obligacji.

Jak wspomniano wyżej, obligacje z dyskontem wyróżnia ich cena. Jest ona niższa niż cena nominalna. Jednak to nie wszystko, ponieważ obligacje te są objęte 100% gwarancją Skarbu Państwa.

Czy zatem obligacje z dyskontem wiążą się z jakimś ryzykiem? Warto wspomnieć, że w związku z tym, że nie mamy tutaj odsetek, ten rodzaj obligacji nie wiąże się z żadnym ryzykiem reinwestycji odsetek. Jednak jednocześnie ryzykowny w przypadku obligacji dyskontowych może być wzrost inflacji oraz stóp procentowych. Jeżeli dojdzie do takiej sytuacji, to jednocześnie dochodzi do dopasowania obligacji do nowych warunków rynkowych, w związku z tym może zmieniać się ich cena na rynku wtórnym.

Gdzie można kupić obligacje z dyskontem?

Obligacje dyskontowe można kupić w drodze zamiany. Należy złożyć odpowiednią dyspozycję zamiany na obligacje nowej emisji. Gdzie zatem można kupić obligacje z dyskontem? Jest to możliwe w oddziałach banku PKO BP, w punktach Obsługi Klientów Domu Maklerskiego PKO BP. Możesz również zrobić to wygodnie z domu – wystarczy skorzystać z telefonu, lub internetu. Dyskonto obligacji jest możliwe w przypadku obligacji: dwu-, trzy-, cztero- i dziesięcioletnich.

Jaka jest wartość nominalna obligacji z dyskontem?

Jednym z podstawowych parametrów, który jest brany pod uwagę w przypadku obligacji, jest wartość nominalna obligacji. Jest ona bardzo istotna w momencie wykupu papierów wartościowych. Wbrew pozorom to nie jest to samo, co cena obligacji, jaką inwestor płaci podczas ich nabywania, ponieważ w przypadku obligacji z dyskontem są one kupowane po cenie niższej niż ich wartość nominalna. Cena skarbowej obligacji dyskontowej wynosi 99,90 zł. W momencie, gdy inwestor dokonuje zamiany obligacji, to za każdą nową obligację zapłaci o 10 groszy mniej.

Inwestowanie w obligacje z dyskontem – warto czy też nie?

To, czy warto inwestować w obligacje z dyskontem czy nie, zależy tak naprawdę od indywidualnych upodobań i założeń danego inwestora. Na pewno należy podkreślić fakt, że tutaj też możemy spotkać się z pewnym ryzykiem, które jest związane ze wzrostem stóp procentowych lub inflacji. Jeśli dojdzie do takiej sytuacji, to obligacje dyskontowe muszą zostać dostosowane do nowych warunków. A to niestety może, ale nie musi wpłynąć na zmniejszenie naszego zysku. Jednak wzrost inflacji czy stóp może być jednocześnie szansą na duży zarobek dla osób lubiących spekulacje rynkowe. W momencie wzrostu stóp procentowych, ceny obligacji maleją i odwrotnie – jeśli stopy maleją, ceny obligacji zwyżkują. Inwestorzy, którzy potrafią spekulować i dokonywać analizy rynkowej, mogą podjąć odpowiednie ruchy odpowiednio wcześniej, aby później zarobić na obligacjach z dyskontem.

Z kolei jedną z większych zalet tego rodzaju obligacji jest ich cena, która jest niższa niż wartość nominalna. Dodatkowo, mimo wszystko w przypadku obligacji z dyskontem, mamy do czynienia z niskim stopniem ryzyka, a to, że nie mamy tu wypłacanych odsetek, sprawia, że znika ryzyko związane z ich reinwestycją.

Nie bez znaczenia są tu także kwestie podatkowe. Podatek bowiem inwestor musi zapłacić dopiero w momencie wykupu obligacji dyskontowych i jest on wyliczany jako różnica między ceną wykupu a zakupu.

Rozwiązanie to ma zatem wiele zalet, ale też wiąże się z niewielkim ryzykiem, no i tutaj nie otrzymujemy regularnych wpływów z inwestycji. Dlatego też może tak naprawdę obligacje z dyskontem nie cieszą się aż tak dużą popularnością, ponieważ dla wielu osób ważna jest możliwość regularnego zarabiania.

Czytaj też:
Obligacje zamienne – jak działają i czym są?
Czytaj też:
Obligacje zerokuponowe – co warto o nich wiedzieć?

Źródło: WPROST.pl
 0

Czytaj także