Czy pracodawca może zmusić do urlopu? Kodeks Pracy przewiduje taką możliwość

Czy pracodawca może zmusić do urlopu? Kodeks Pracy przewiduje taką możliwość

Pracownik
Pracownik Źródło:Shutterstock / Dean Drobot
W pewnych sytuacjach pracodawca ma prawo wysłać pracownika na urlop. Kogo to dotyczy i czy pracownik musi stosować się do poleceń przełożonych?

Każdemu pracownikowi zatrudnionemu w ramach umowy o pracę przysługuje urlop w wymiarze określonym przez jego staż pracy. Pracownikom, którzy mają staż pracy krótszy niż 10 lat, przysługują 20 dni urlopu, a tym, których staż jest dłuższy – 26 dni urlopu. Zazwyczaj to pracownik dysponuje swoim urlopem, ale w niektórych sytuacjach pracodawca ma prawo wysłać go na urlop.

Kiedy pracodawca może zmusić pracownika do urlopu?

Pracodawca udziela urlopu pracownikowi na jego wniosek lub zgodnie z planem urlopów. Istnieją jednak sytuacje, w których pracodawca może poprosić pracownika o wykorzystanie urlopu. Dotyczy to:

  • zaległego urlopu, który trzeba wykorzystać do 30 września następnego roku
  • okresu wypowiedzenia, kiedy pracownik powinien wykorzystać cały przysługujący mu urlop przed rozpoczęciem nowej pracy

Wysłanie pracownika na urlop w okresie wypowiedzenia

Jeśli pracownik lub pracodawca postanawiają rozwiązać stosunek pracy, pracownik powinien rozliczyć się z firmą. Dotyczy to nie tylko ewentualnych zwrotów sprzętów służbowych, ale i urlopu. W okresie wypowiedzenia pracodawca musi udzielić pracownikowi urlopu w wymiarze przysługującym pracownikowi w danym roku proporcjonalnie do okresu pracy.

Może się zdarzyć tak, że pracodawca nie będzie chciał wysłać pracownika na urlop. W takiej sytuacji ma obowiązek wypłacić mu ekwiwalent pieniężny.

Czy pracodawca może wysłać pracownika na przymusowy urlop?

Pracodawca nie tylko może zmusić pracownika do wykorzystania zaległego urlopu, ale i nałożyć na niego karę, jeśli ten nie będzie chciał współpracować z nim w tym zakresie.

Zgodnie z art. 168 Kodeksu Pracy, pracownik musi wykorzystać zaległy urlop najpóźniej do 30 września następnego roku kalendarzowego. Pracodawca może zobowiązać pracownika do wskazania terminu wykorzystania zaległego urlopu. Jeśli ten nie wyrazi zgody lub nie będzie współpracował z pracodawcą, może on nałożyć karę porządkową. Mówi o tym art. 108 KP.

Czytaj też:
Dni wolne od pracy w 2024 r. Spory potencjał do długich weekendów
Czytaj też:
Święto Trzech Króli. Czy za 6 stycznia należy się dzień wolny?