Prowadzisz e-biznes? Możesz dostać 700 tys. złotych

Prowadzisz e-biznes? Możesz dostać 700 tys. złotych

Dodano:   /  Zmieniono: 
W latach 2007-2013 z na dofinansowanie internetowych biznesów wydzielono w ramach programu Innowacyjna gospodarka 385 milionów euro (fot. sxc.hu) Źródło:FreeImages.com
135 milionów złotych czeka na właścicieli e-biznesów w ramach unijnego programu Innowacyjna gospodarka - informuje "Gazeta Wyborcza". W latach 2007-2013 z na dofinansowanie internetowych biznesów wydzielono w ramach tego programu 385 milionów euro - jak dotąd rozdysponowano ok. 200 milionów euro z tej puli.
Wnioski o dofinansowanie należy złożyć do Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości do 16 grudnia. O dotację mogą ubiegać się firmy, które zarejestrowano w Polsce, a jej wartość nie może przekraczać 700 tys. złotych lub 70 proc. kosztów przedsięwzięcia, na które środki te mają zostać przeznaczone (wyjątkiem są przedsiębiorcy, którzy w momencie składania wniosku nie przekroczyli 27 roku życia - w ich przypadku dofinansowanie może obejmować do 80 proc. ponoszonych kosztów).

W 2010 roku PARP zmieniła zasady przyznawania dotacji - w przeszłości Agencji zarzucano, że promuje kiepskie merytorycznie projekty, ponieważ o przyznaniu dotacji decydowała kolejność zgłoszeń. Obecnie PARP przyznaje wnioskodawcom punkty (m.in. za innowacyjność projektu) i to na ich podstawie Agencja podejmuje decyzję o tym, kto będzie mógł liczyć na wsparcie z unijnych środków.

"Gazeta Wyborcza", arb