Odliczanie do orzeczenia TSUE. Frankowicze mogą dużo wygrać

Odliczanie do orzeczenia TSUE. Frankowicze mogą dużo wygrać

Frank szwajcarski
Frank szwajcarski Źródło: Shutterstock
Za kilka dni Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wyda orzeczenie w sprawie frankowiczów. „Rzeczpospolita” zauważa, że konsekwencje decyzji TSUE nie będą dla banków kosztami jednorazowymi.

15 czerwca Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wyda orzeczenie, które całkowicie może zmienić układ między frankowiczami a bankami. Mamy podstawy, by przypuszczać, że będzie korzystne dla kredytobiorców.

Rzecznik Generalny TSUE po stronie frankowiczów

Wiemy o tym, bo Rzecznik Generalny Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej Anthony Michael Collins w marcu pochylił się nad pytaniem prejudycjalnym zadanym przez Sąd Rejonowy w Warszawie w sprawie C-520/21. Wydał opinię, w której wyjaśnił, że jego zdaniem w przypadku uznania, że umowa kredytu między bankiem a kredytobiorcą jest od początku nieważna z powodu zawarcia w niej przez bank nieuczciwych warunków umownych, bank nie ma prawa domagać się od konsumenta jakichkolwiek innych świadczeń oprócz zwrotu wypłaconego kapitału i zapłaty odsetek ustawowych za opóźnienie od chwili wezwania do zapłaty.

Uzasadniając swoje stanowisko, Rzecznik podkreślił, że przedsiębiorca nie może czerpać korzyści gospodarczych z sytuacji powstałej na skutek własnego bezprawnego działania. Ponadto bank nie byłby zniechęcony do stosowania nieuczciwych warunków w umowach kredytu zawieranych z konsumentami.

Z reguły orzeczenia TSUE są zgodne z opinią Rzecznika.

Koszt jednorazowy może być „ponad siły dla wielu banków”

„Jeśli Trybunał uzna, że bankom nie należy się żadne wynagrodzenie, nawet zwykłe odsetki płacone przez kredytodawców, poniosą one ogromne straty, szacowane nawet na 100 mld zł, a po uwzględnieniu dotychczas zawiązanych rezerw – na ok. 60–70 mld zł” – informuje „Rzeczpospolita”.

Kluczowa w tym kontekście, podkreśla gazeta, jest kwestia, czy te ogromne kwoty banki powinny uznać za koszt jednorazowy, nierozłożony w czasie. Byłoby to ciężarem ponad siły dla części z nich. Podczas Europejskiego Kongresu Finansowego w Sopocie bankowcy niemal jednym głosem przekonywali, że konsekwencje decyzji TSUE nie będą kosztami jednorazowymi.

„Rz” zauważa, że trudno ocenić, jakie konsekwencje przyniesie zapowiadana przez Komisję Nadzoru Finansowego tzw. ustawa frankowa, która ma wprowadzić obowiązek przedstawiania wszystkim klientom frankowym propozycji ugody. „Jeśli taka ustawa kierowania spraw do sądu, koszty problemu frankowego dla banków mogą znacząco się zmniejszyć, ale tego na razie nie wiemy” – powiedział jeden z rozmówców.

Czytaj też:
RPP tłumaczy decyzję ws. stóp procentowych. Z komunikatu płynie umiarkowany optymizm
Czytaj też:
Szef węgierskiego banku o euro: niebezpiecznie wchodzić do klubu bogatych, gdy gospodarka nie jest przygotowana

Opracowała:
Źródło: Wprost / Rzeczpospolita