Przywracanie zapomnianej historii międzynarodowa konferencja Recovering Forgotten History

Przywracanie zapomnianej historii międzynarodowa konferencja Recovering Forgotten History

Dodano:   /  Zmieniono: 
fot. netPR.pl Źródło: InfoWire.pl

14 czerwca 2013 rozpocznie się  XI edycja konferencji  Przywracanie zapomnianej historii. Wyobrażenia o Europie Środkowo-Wschodniej w anglosaskich podręcznikach akademickich. W tym roku wybitni historycy, wydawcy i edytorzy podręczników poddadzą recenzji 7 najnowszych tekstów przygotowywanych do publikacji.

Cel konferencji: pokazanie prawdy historycznej

Zeszłoroczne niefortunne sformułowanie Prezydenta USA Baracka Obamy o polskich obozach śmierci pokazało, jak wiele mamy jeszcze do zrobienia w kwestii zmiany postrzegania historii Polski oraz Europy w innych częściach świata i jak bardzo historia naszego regionu jest spłaszczana , a prawda historyczna pomijana tłumaczy Eulalia Łazarska, Dyrektor Zarządzająca Instytutu Przestrzeni Obywatelskiej i Polityki Społecznej Uczelni Łazarskiego.

- Przekonanie anglosaskich historyków do zmiany interpretacji polskiej historii  jest bardzo trudne. Dopiero przywiezienie takiego człowieka do Polski, pokazanie przeszłości zaklętej w kamieniu, zetknięcie z polską sztuką, z ludźmi otwiera oczy dodaje prof. Andrzej S. Kamiński z Georgetown University.

Konferencja Przywracanie zapomnianej historiima zatem na celu spojrzenie na historię Europy Środkowo-Wschodniej, a w szczególności historię Polski z poszanowaniem prawdy historycznej  oraz poprawę wizerunku Polski w świecie, aby podobne nieścisłości, wypowiadanie wobec opinii publicznej nie miały miejsca . Analiza podręczników akademickich oraz publikacji zaakceptowanych do druku ma ten cel realizować.

XI edycja konferencji Przywracanie zapomnianej historii

Tegoroczna edycja konferencji Przywracanie zapomnianej historii. Wyobrażenia o Europie Środkowo-Wschodniej w anglosaskich podręcznikach akademickichrozpocznie się 14 czerwca w Krakowie, część wydarzeń odbędzie się też w Sandomierzu, Lublinie i na Uczelni Łazarskiego w Warszawie.

W tym roku analizie poddane zostaną teksty historyków zajmujących się historią obecności Żydów na ziemiach Europy Środkowo-Wschodniej (w tym ważny podręcznik The Jews in Poland and Russia vol. I-III Antonyego Polonskyego), historia narodów w ujęciu cywilizacyjnym, a także publikacje dotyczące demokracji w najnowszej historii Europy środkowo-wschodniej.Do wzięcia udziału w konferencji zostali zaproszeni wybitni historycy z USA, Kanady i Wielkiej Brytanii oraz Polski, edytorzy oraz wydawcy prestiżowych wydawnictw uniwersyteckich i reprezentanci polskich instytucji historycznych. Wśród zaproszonych gości znaleźli się:  prof. John Merriman z Yale Univesity,  Peter Kracht Dyrektor Pittsburgh University Press, prof. Antony Polonsky z Brandeis University, prof. Moshe Rosman z Bar-Ilan University.

- Cieszymy się, że możemy stwarzać przestrzeń wymiany myśli między specjalistami zajmującymi się edycją treści podręczników oraz historykami bez próby narzucania jednostronnej interpretacji poszczególnych wydarzeń. Udział w konferencji stał się tradycją wśród anglosaskich autorów podręczników akademickich, a samo wydarzenie jest traktowane jako ważny proces etapu akceptacji merytorycznej podręczników przed drukiem wyjaśnia Eulalia Łazarska.

O konferencji

Konferencja Recovering Forgotten History  to cykliczny projekt edukacyjny.W 2006 roku z inicjatywy prof. dr hab. Andrzeja S. Kamińskiego, wówczas profesora na Uczelni Łazarskiego rozpoczęła się pierwsza edycja konferencji. Podczas jej trwania analizowano kilka tekstów, które dziś są w kanonie podręczników akademickich: History of Western Civilization, History of World Civilization oraz Western Society.Pierwsza konferencja przyniosła zamierzony efekt. W  kolejnych wznowieniach podręczników akademickich dokonano uzupełnień o  problematykę Europy Środkowo-Wschodniej. A konferencja z jednorazowego przedsięwzięcia stała się wydarzeniem organizowanym cyklicznie, we  współpracy z Wydziałem Historii Georgetown University, Washington D.C.

Efektem przeprowadzonych konferencji jest 40 zrewidowanych podręczników akademickich.

Organizatorami wydarzenia są: Instytut Przestrzeni Obywatelskiej i Polityki Społecznej Uczelni Łazarskiego, Georgetown University,  Polska Akademia Umiejętności oraz Ministerstwo Spraw Zagranicznych.

Patroni Medialni: Do Rzeczy, Do Rzeczy Historia, Radio PiN

Źródło: Uczelnia Łazarskiego

dostarczył:
netPR.pl
 0

Czytaj także