Warta w 2013 r.: świetne wyniki na trudnym rynku

Warta w 2013 r.: świetne wyniki na trudnym rynku

Dodano:   /  Zmieniono: 

Spółki Warty osiągnęły w 2013 r. znakomite wyniki finansowe, z powodzeniem rywalizując na bardzo konkurencyjnym rynku. Sprawnie i szybko przeprowadzona integracja Warty i HDI Asekuracja poprawiła pozycję konkurencyjną spółki majątkowej.

Przychody ważniejsze dane:

  • 3,4 mld zł przychody ze składek brutto TUiR Warta
  • 2,2 mld zł przychody ze składek brutto TUnŻ Warta

Rentowność ważniejsze dane:

  • 97 mln zł  wynik techniczny TUiR Warta
  • 244 mln zł  wynik finansowy TUiR Warta
  • 18 mln zł  wynik techniczny TUnŻ Warta
  • 21 mln zł  wynik finansowy TUnŻ Warta

(wszystkie dane według PSR)

- 2013 r. był okresem bardzo intensywnej pracy nad integracją spółek Warty i HDI Asekuracja. Osiągnięte w tym czasie wyniki pokazują, że dobrze wybraliśmy strategię integracji dwóch tak dużych podmiotów i metody jej przeprowadzenia. Kluczem do sukcesu była szybkość połączenia dwóch spółek, w jeden sprawnie działający organizm, który zajął pozycję wicelidera rynku. Dziś można powiedzieć, że kluczowe projekty integracyjne są już zakończone, w wielu wypadkach przed zakładanymi terminami. Jesteśmy szczególnie zadowoleni z tego, że integrując spółki jednocześnie potrafiliśmy z powodzeniem rywalizować na bardzo konkurencyjnym rynku  mówi Jarosław Parkot, prezes zarządu TUiR i TUnŻ Warta.

Majątkowa Warta zebrała w 2013 r. 3,4 mld zł składek brutto. Równocześnie spółka wykazała znakomite wyniki finansowe. Wynik techniczny na poziomie 97 mln zł jest ponad dwa razy lepszy niż osiągnięty w 2012 r. Zysk netto w wysokości 244 mln zł jest również znacząco wyższy, jeśli porównywać tylko efekty regularnej działalności Warty, bez tzw. transakcji jednorazowych (w 2012 r. spółka sprzedała z zyskiem swoje udziały w PTE i TFI).

- Strategiczna decyzja o oferowaniu ubezpieczeń indywidualnych pod dwiema markami (Warta i HDI) w ramach jednej spółki TUiR Warta, pozwoliła nam na utrzymanie klientów obu marek w warunkach bardzo ostrej konkurencji. Obecnie mamy bardzo szeroką ofertę dla każdego Polaka. Konsekwentnie rozwijamy ją i pracujemy nad jeszcze lepszym pozycjonowaniem. Jednocześnie pamiętamy o właściwej selekcji ryzyka i segmentacji klientów, co zapewnia nam rentowność działalności. Za nami okres zmian operacyjnych, które świetnie przygotowały nas do rywalizacji na rynku ubezpieczeniowym. Teraz koncentrujemy się na rozwoju sprzedaży. W 2014 r. chcemy wykorzystywać nasze przewagi konkurencyjne do dalszego umacniania naszej pozycji wyjaśnia Jarosław Parkot.

Z początkiem 2014 r. Warta  wprowadziła zupełnie nową organizację sieci sprzedaży. Wszyscy sprzedawcy (około 16 tys. osób) dostali możliwość oferowania zarówno ubezpieczeń pod marką HDI, jak i Warty. Do tej pory tylko część z nich miało takie uprawnienia. Oznacza to istotne zwiększenie dostępności do bardzo szerokiej oferty spółki. Jednocześnie utrzymano odrębność w zarządzaniu dwiema sieciami sprzedaży. Agenci oferują też zupełnie nową paletę ubezpieczeń komunikacyjnych, której konstrukcja uwzględnia różne potrzeby klientów marek HDI i Warty.

Innowacyjność i wysoka jakość oferty sprawiają, że ubezpieczenia Warty cieszą się niezmiennym uznaniem konsumentów i ekspertów. W ostatnim czasie ubezpieczeniom mieszkaniowym ankietowani konsumenci przyznali tytuł Dobry Produkt 2013 - Wybór Konsumentów".

- W ubezpieczeniach na życie z powodzeniem realizujemy strategię zwiększania znaczenia w portfelu ubezpieczeń ze składką regularną, które przynoszą nam niemal 16 proc. przychodów ze składek. Nasz rozwój opiera się na trzech filarach współpracy typu bancassurance, ubezpieczeniach grupowych oraz indywidualnych. Sukcesywnie zwiększamy dostępność naszej oferty przez rozbudowę sieci sprzedaży mówi Jarosław Parkot.

W efekcie, na koniec 2013 r. spółka życiowa Warty również osiągnęła znakomite wyniki, znacznie lepsze od planowanych. Przychody ze składek wyniosły 2,2 mld zł. Wynik techniczny wyniósł 18 mln zł, a zysk netto 21 mln zł.

- W ostatnich miesiącach odnowiliśmy naszą paletę produktów, zarówno dla klientów indywidualnych jak i grupowych. Oferowane ubezpieczenia są nowoczesne i spełniają oczekiwania klientów, co powinno przełożyć się na lepsze wyniki sprzedaży. Podpisaliśmy też trzy długoterminowe umowy o współpracy z dużymi bankami, co znajdzie odzwierciedlenie w tegorocznych wynikach. Obecnie w ramach szeroko pojętej współpracy bancassurance współpracujemy z 26 partnerami, którzy mają w ofercie 35 naszych produktów. Jesteśmy już po fuzji prawnej spółek TUnŻ Warta i HDI-Gerling Życie. Teraz czas na integrację operacyjną. Będziemy tu wykorzystywać dobre praktyki i doświadczenia z procesu połączenia spółek majątkowych. To pozwoli szybko i sprawnie przygotować naszą firmę do rywalizacji w segmencie ubezpieczeń na życie mówi Jarosław Parkot.

Obie spółki tradycyjnie gwarantują swoim klientom stabilność. Wskaźniki bezpieczeństwa finansowego kształtują się na poziomie wyższym od wymogów ustawowych. Na koniec 2013 r. wskaźnik pokrycia marginesu wypłacalności środkami własnymi w TUiR WARTA wyniósł 303%, a wskaźnik pokrycia rezerw techniczno-ubezpieczeniowych aktywami 124%. Dla spółki życiowej te wskaźniki wyniosły odpowiednio 230% i 112%. Warto też przypomnieć, że agencja ratingowa Standard&Poors utrzymuje bardzo wysoką ocenę Warty na poziomie A z perspektywą stabilną.

Źródło: Grupa WARTA

dostarczył:
netPR.pl