Enea na Platformie Transferu Technologii ARP

Enea na Platformie Transferu Technologii ARP

Dodano:   /  Zmieniono: 
fot. infoWire.pl Źródło:InfoWire.pl

Współpraca między twórcami technologii i firmami zainteresowanymi, żeby je wdrażać - to cel Platformy Transferu Technologii (PTT) uruchomionej właśnie przez Agencję Rozwoju Przemysłu (ARP). Na PTT są KGHM, Polska Grupa Zbrojeniowa, Lotos, PGE i Enea.

Platforma Transferu Technologii jest oparta na modelu otwartych innowacji. Mogą z niej korzystać wynalazcy, jednostki naukowe, mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, a także duże firmy. Dostęp do jej zasobów jest bezpłatny.

PTT to efektywne narzędzie prezentacji własnych technologii, które pozwala nawiązać współpracę z firmami chętnymi by ją komercjalizować. Biorca technologii otrzymuje z kolei bezpośredni dostęp do innowacyjnych rozwiązań. Platforma daje też możliwość zgłoszenia zapotrzebowania na dany rodzaj technologii. ARP będzie zapewniać każdemu użytkownikowi usługi doradcze oraz profesjonalną pomoc przy wprowadzaniu ofert do baz Platformy. ARP S.A. zamierza wspomagać organizacyjne i finansowo proces transferu technologii pomiędzy dawcami technologii a biorcami innowacyjnych rozwiązań

- Platforma Transferu Technologii ułatwi współpracę wszystkich podmiotów zainteresowanych wdrażaniem innowacyjnych projektów. To unikalny instrument, którego dotąd brakowało na polskim rynku. Będą tu gromadzone zasoby firm, które chcą udostępnić swoje innowacyjne rozwiązania innym, a także informacje o tym jakie są potrzeby podmiotów, które są zainteresowane takimi rozwiązaniami - powiedział Włodzimierz Karpiński, minister Skarbu Państwa.

- O tym, że taki instrument jak Platforma Transferu Technologii jest potrzebny świadczy fakt, że już w dniu uruchomienia na platformie jest ponad 500 rozwiązań technologicznych z 12 branż. Wśród nich są m.in. medycyna, biotechnologia i farmacja, energetyka i paliwa, górnictwo i hutnictwo, ochrona środowiska, branża drzewno-papiernicza, chemia, branża elektromaszynowa - powiedział Włodzimierz Karpiński.

Minister przypomniał, że ogłoszona w ubiegłym roku strategia ARP opiera się na trzech filarach: restrukturyzacji i inwestycjach oraz - po raz pierwszy na innowacyjności.

- Dzisiaj możemy już mówić o pierwszych efektach. ARP powołała fundusz venture capital - ARP Venture, który do końca roku wyda 70 mln zł na wdrażanie do produkcji innowacyjnych projektów, które przeszły już fazę badań. ARP do 2020 roku przeznaczy 1,3 mld zł na innowacje, obejmujące zarówno inwestycje kapitałowe - dodał  minister.

Z kolei Paweł Orlof, wiceprezes Enei ds. korporacyjnych zwrócił uwagę, że platforma uruchomiona przez ARP to mechanizm kreowania nowych technologii, którym posługuje się cały świat. Dzięki nim takie kraje jak Finlandia, Izrael czy USA odnoszą sukcesy technologiczne. Podkreślił też, że innowacje mają ogromne znaczenie dla Enei: Wiemy, w jakich obszarach potrzebujemy innowacji. Szukamy takich, które spowodują oszczędności kosztów zmiennych lub stałych oraz takich, które wygenerują nowe produkty - dodał. W Enei w ciągu ostatnich 12 miesięcy przygotowaliśmy strukturę działania i współpracy z otoczeniem w ramach ,,otwartych innowacji", która na całym świecie już funkcjonuje, czyli z jednostkami badawczymi, uczelniami oraz brokerami technologii. To te podmioty wspierają przedsiębiorstwa w określeniu czy dana innowacja nadaje się do komercjalizacji - podkreślił.

ARP planuje pozyskać 120 mln zł z funduszy unijnych na rozwój PTT. Większość tych środków zostanie przeznaczona na dofinansowanie zakupu technologii i usług doradczych dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.


dostarczył infoWire.pl
Źródło: Enea

infoWire.pl