Grupa ERGIS po trzecim kwartale: dobre wyniki finansowe, pierwsze efekty zrealizowanego programu inwestycyjnego

Grupa ERGIS po trzecim kwartale: dobre wyniki finansowe, pierwsze efekty zrealizowanego programu inwestycyjnego

Dodano:   /  Zmieniono: 

Komunikat prasowy 

Warszawa, 13 listopada 2012 r.

 

GRUPA ERGIS PO TRZECIM KWARTALE:  DOBRE WYNIKI FINANSOWE, PIERWSZE EFEKTY ZREALIZOWANEGO PROGRAMU INWESTYCYJNEGO

 

Grupa ERGIS, lider przetwórstwa tworzyw sztucznych w Europie ŚrodkowoWschodniej, zanotowała w trzecim kwartale 2012 przychody ze sprzedaży na poziomie 171,6 mln zł, czyli o 6,4% wyższe od osiągniętych rok wcześniej, zysk operacyjny w wysokości 7,8 mln zł (wzrost o 38,5%) oraz zysk netto sięgający 4,8 mln zł, wobec straty w tym samym okresie rok wcześniej. Zaprezentowany wzrost rentowności obrazuje pierwsze efekty, zakończonego w I półroczu 2012 r., programu inwestycyjnego.

 

Narastająco po trzech kwartałach przychody przekroczyły 483 mln (czyli były o blisko 2% wyższe niż rok wcześniej), zysk operacyjny sięgnął 12,9 mln zł (czyli był o 5,8% niższy niż po trzech kwartałach 2011 roku), co jest odbiciem gorszego niż rok wcześniej drugiego kwartału. Zysk netto sięgnął 7,2 mln zł, co oznacza wzrost o 304% i wynika w pewnym stopniu ze zmian kursów walutowych.

 

Obecnie Grupa koncentruje się na uzyskaniu pełnych zdolności produkcyjnych uruchomionej w pierwszym półroczu tego roku linii do produkcji trzydziestotrzywarstwowej folii stretch nano w Oławie oraz zwiększaniu wydajności produkcji folii PET w Wąbrzeźnie, na linii przeniesionej z Berlina.  

 


WYNIKI FINANSOWE SZCZEGÓŁY

 

Wyniki finansowe Grupy ERGIS po trzech kwartałach 2012 roku przedstawia poniższa tabela:

 

 

w tys. PLN

 

3Q2012

 

3Q2011

 

Zmiana

 

1-3Q2012

 

1-3Q2011

 

Zmiana

Przychody

171 558

161 306

+6,4%

483 604

474 379

+1,9%

EBITDA

13 127

10 670

+23,0%

28 200

28 500

-1,1%

Zysk operacyjny

7 847

5 667

+38,5%

12 850

13 643

-5,8%

Niezrealizowane różnice kursowe

316

-6 832

-

3 966

-6 598

-

Zysk netto

4 805

-2 759

-

7 274

1 799

+304,3%

 

Pomimo spadku kursu euro (o ponad 3% w stosunku do poprzedniego kwartału oraz o 1,3% w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku) przychody ze sprzedaży w III kwartale 2012 były wyższe o ponad 6% w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku, a w ujęciu narastającym o ok. 2%.

 

Na uwagę zasługuje przede wszystkim wysoka dynamika sprzedaży folii stretch (8,6%), folii twardych PVC (18,3%) oraz opakowań drukowanych (15,6%). Wzrosty te były odpowiednio efektem wykorzystania najnowszej linii do produkcji folii nano stretch uruchomionej w Oławie, wzrostu konkurencyjności w przeniesionej z Berlina do Wąbrzeźna  produkcji folii twardych, oraz uruchomienia nowej linii do laminacji opakowań w Nowym Sączu.

 

Z kolei wzrost przychodów ze sprzedaży folii miękkich to efekt wzrostu eksportu tego produktu o 42%, do którego przyczyniły się w największej mierze sukcesy w sprzedaży folii i płacht izolacyjnych oraz folii okleinowych.

 

Pod względem rentowności trzeci kwartał był dla Grupy najlepszy w całym 2012 roku i  poprawiła ona wyniki na wszystkich poziomach. Poprawa rentowności operacyjnej wystąpiła zarówno w Ergis-Eurofilms SA, jak i w innych spółkach Grupy.

 

W ujęciu narastającym Grupa zanotowała nieznacznie niższy wynik EBITDA (28,3 mln zł  2012 wobec 28,5 mln zł w tym samym okresie roku poprzedniego), co wynikało z trudności w sprzedaży folii stretch w drugim kwartale 2012.

 

Zysku brutto i zysk netto w III kwartale 2012 roku oraz narastająco prezentują się korzystniej niż w roku poprzednim, co jest wynikiem korzystnego z punktu widzenia kosztów finansowych, kształtowania się kursu Euro. W III kwartale 2012 różnice kursowe były dodatnie i wyniosły +0,3 mln zł (narastająco +3,97 mln zł), natomiast w III kwartale 2011 ujemne i wyniosły -6,83 mln zł (narastająco -6,60 mln zł).

 

 Z satysfakcją odnotowujemy, że największa poprawa wyników w trzecim kwartale nastąpiła w tych trzech sektorach działalności Grupy, których dotyczył zakończony w drugim kwartale program inwestycyjny. Konsekwentnie realizując złożone wcześniej deklaracje, koncentrujemy się obecnie na wykorzystaniu zdolności produkcyjnych uruchomionej w pierwszym półroczu linii do produkcji trzydziestotrzywarstwowej folii stretch nano w Oławie, oraz zwiększaniu wydajności produkcji folii PET w Wąbrzeźnie. Mamy nadzieję, że oznaki spowolnienia gospodarki nie pokrzyżują naszych planów powiedział Tadeusz Nowicki, Prezes Zarządu ERGIS-EUROFILMS.

 

Dodatkowych informacji udzielają:

 

Małgorzata Kot, ERGIS - EUROFILMS S.A.

tel. 604 159 103, 604 159 159

e-mail: kot@ergis.eu 

 

Magda Kołodziejczyk, M+G

tel. (22) 416 01 02, 501 16 88 07

e-mail: magda.kolodziejczyk@mplusg.com.pl 

 

 

DODATKOWE INFORMACJE

 

Grupa ERGIS jest największym na polskim rynku producentem folii stretch PE (rozciągliwej, stosowanej m.in. do owijania ładunków na paletach) i wiodącym w Europie Środkowo-Wschodniej producentem wyrobów z PVC: folii miękkich (izolacyjnych i specjalistycznych), granulatów i tapet. Bardzo istotnym segmentem działalności Grupy jest produkcja twardych folii PVC, PVC/PE i PET, stosowanych do produkcji opakowań farmaceutycznych, spożywczych i technicznych, Grupa jest również producentem elastycznych laminatów do żywności. Grupa Ergis jest istotnym producentem taśm PET (służących do wiąza

Źródło: Ergis-Eurofilms SA;
dostarczył:
netPR.pl

 0

Czytaj także