Ślad węglowy branży ICT - co zostawiamy po sobie?

Ślad węglowy branży ICT - co zostawiamy po sobie?

Dodano:   /  Zmieniono: 

W okresie od 1995 roku do 2020 ślad węglowy branży ICT w przeliczeniu na jednego użytkownika zmniejszy się z 300 kg CO2e do 80 kg CO2e. Wykorzystanie usług teleinformatycznych i innych serwisów związanych z ICT (ang. Information and Communication Technologies) wzrasta gwałtownie. Ilość transferowanych na całym świecie danych tylko w latach 2012-2018 zwiększy się dwunastokrotnie   informuje Ericsson Mobility Report. 

Nowy raport firmy Ericsson Energy and Carbon Report, pokazuje że nawet przy ogromnym wzroście przewidywanym dla branży ICT, sektor nie przekroczy 2% udziału w globalnym śladzie węglowego. Dwunastokrotny wzrost przesyłanych danych i zwiększanie się liczby urządzeń jest rekompensowane przez rozwój technologii i wysiłek przemysłu ICT zmierzający do ograniczenia zużycia energii.

Globalny ślad węglowy dla branży ICT w 2007 roku wynosił 620 mln ton CO2e, co odpowiadało 1,3% całościowej globalnej emisji gazów cieplarnianych. Zgodnie z przewidywaniami firmy Ericsson do 2020 roku ślad węglowy ICT będzie rósł średnio o 4% rocznie (70% pomiędzy 2007-2020) i na koniec dekady będzie odpowiadał za 1,9% globalnej emisji CO2.

 

Ślad węglowy ICT definiowany jest jako wpływ na środowisko wywoływany prze sieci mobilne i stałe, sieci korporacyjne, centra danych oraz wszelki sprzę połączony do sieci tj. smartfony, tablety, komputery PC i modemy. Za największy procent śladu węglowego ICT odpowiada działanie komputerów PC oraz centra danych.

Wrost śladu węglowego ICT do 2020 roku wynika głównie ze wzrostu liczby urządzeń. Ericsson przewiduje 12,5 mld urządzeń z obaszaru ICT w 2020 r. (obecnie 6 mld). Coraz więcej osób uzyskuje dostęp do usług sektora ICT. Znakomicie odzwierciedlają to wyniki uśrednionego śladu węglowego dla jednego użytkownika (w tym zasoby współdzielone tj. wyposażenie sieci i centrum danych). Ślad węglowy ICT w przeliczeniu na jednego użytkownika spadł z 300 kg CO2e w 1995 roku do 100 kg w 2007. Ericsson przewiduje, że wskaźnik ten wyniesie 80 kg w 2020 roku.

Już obecnie na świecie jest wiele przykładów pokazujących, że użycie rozwiązań ICT może ograniczać konsumpcję energii w innych branżach. Kurytyba w Brazylii to pierwsze miasto na świecie, które połączyło transport publiczny z siecią mobilną. Dając użytkownikom znacznie bardziej przewidywalny i niezawodny system, co wpłynęło nie tylko na efektywne zużycie paliwa, ale przede wszystkim na ograniczenie ruchu samochodowego.

 

* Ślad węglowy - Miara całkowitej emisji dwutlenku węgla (CO2) i metanu (CH4) przez określoną populację, system  lub aktywność, z uwzględnieniem wszystkich istotnych źródeł w ograniczonej czasowo i przestrzennie, badanej populacji, systemie lub aktywności.

Energy and Carbon Report: http://www.ericsson.com/res/docs/2013/ericsson-energy-and-carbon-report.pdf

 

O firmie Ericsson

Ericsson, największy na świecie dostawca technologii i usług dla operatorów telekomunikacyjnych, oferuje społeczeństwu sieciowemu efektywne rozwiązania działające w czasie rzeczywistym, które pozwalają nam wszystkim swobodniej studiować, pracować i żyć w zróżnoważonych społecznościach na całym świecie.

Nasza oferta obejmuje usługi, oprogramowanie i infrastrukturę teleinformatyczną dla operatorów telekomunikacyjnych i firm z innych branż. Obecnie ponad 40 procent światowego ruchu mobilnego przechodzi przez sieci firmy Ericsson. Obsługujemy sieci klientów, z których korzystają ponad 2 miliardy abonentów.

Działamy w 180 krajach i zatrudniamy przeszło 100 000 pracowników. Forma Ericsson założona w 1876r., ma centralę w Sztokholmie. Firma Ericsson jest notowana na giełdzie NASDAQ OMX w Sztokholmie i NASDAQ w Nowym Jorku.

 

Zapraszamy na:

www.twitter.com/ericsson_poland

www.youtube.com/ericssonpolska

www.facebook.com/ericssonpolska

 

Źródło: Ericsson Sp. z o.o.

dostarczył:
netPR.pl
 0

Czytaj także