Inwestycje w nowoczesne leczenie pomnażają najcenniejszy kapitał Państwa - zdrowie

Inwestycje w nowoczesne leczenie pomnażają najcenniejszy kapitał Państwa - zdrowie

Dodano:   /  Zmieniono: 
fot. infoWire.pl / Źródło: InfoWire.pl

Podsumowanie debaty Polskiej Agencji Prasowej i INFARMY

Polacy oczekują, że ochrona zdrowia będzie istotnym tematem toczącej się kampanii wyborczej oraz priorytetem dla przyszłego rządu. Domagają się także lepszego dostępu do nowoczesnej medycyny i zmniejszenia różnic w zdrowotności między Polską a innymi krajami Unii Europejskiej. Takie wnioski płyną z badania opinii publicznej przeprowadzonego przez Millward Brown na zlecenie INFARMY, w ramach akcji ,,Głosuję na zdrowie". Zdaniem uczestników debaty, poświęconej wartościom inwestycji w nowoczesne leczenie, która 16 września br. zainaugurowała tę akcję, jest to silny sygnał do rozpoczęcia merytorycznej dyskusji nad jakościowymi zmianami w systemie ochrony zdrowia w Polsce.

W dyskusji wzięli udział:

  • Elżbieta Mączyńska - ekonomistka, prezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego;
  • dr Małgorzata Gałązka-Sobotka - ekonomistka, członek Rady NFZ, dyrektor Instytutu Zarządzania w Ochronie Zdrowia Uczelni Łazarskiego w Warszawie;
  • Janusz Czapiński - psycholog społeczny, prorektor Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Warszawie;
  • Witold Orłowski - ekonomista, dyrektor Szkoły Biznesu Politechniki Warszawskiej, główny doradca ekonomiczny PwC;
  • Tadeusz Pieńkowski - kierownik Kliniki Onkologii i Chirurgii Europejskiego Centrum Zdrowia w Otwocku;
  • Ewa Grenda - prezes zarządu Związku Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych INFARMA.

Uchwycone przez Millward Brown w badaniu opinii publicznej nadzieje Polaków dotyczące zmian w ochronie zdrowia pokazują, jak dużą wagę przywiązujemy do kwestii organizacji systemu. Temat, który często stanowi margines debaty publicznej, zdaniem aż 87% badanych powinien być traktowany jako priorytetowy - zarówno przez polityków, jak i media. Nie może zatem dziwić, że Polacy chcą wiedzieć, jakie propozycje w tej kwestii mają poszczególne partie polityczne (91% respondentów). Nie dziwi także oczekiwanie, że zdrowie stanie się kluczowym obszarem działań nowego rządu (86% pytanych).

Komentując wyniki ww. badania członkowie Rady Ekspertów akcji ,,Głosuję na zdrowie" zwrócili uwagę, że aż 78% ankietowanych uważa, iż dostęp do nowoczesnych terapii lekowych w Polsce jest niewystarczający. Równie liczna grupa respondentów (79%) wskazała na niekorzystne różnice w tym względzie między Polską a innymi krajami Unii Europejskiej. Według 76% respondentów korzystanie z innowacyjnych terapii pozwala ograniczyć koszty leczenia. Zdaniem 82% badanych nowoczesne terapie lekowe umożliwiają szybszy powrót do pracy i dłuższą aktywność zawodową.

Jak wynika z sondażu Millward Brown przekonanie respondentów o korzyściach płynących z dostępu do nowoczesnych terapii lekowych znajduje odzwierciedlenie w danych gospodarczych. Ewa Grenda, prezes INFARNY powiedziała, że obniżenie produktywności i spadek podaży pracy związane z chorobami przewlekłymi mogą obniżyć PKB nawet o 7%. Prof. Elżbieta Mączyńska wyraziła przekonanie, że ,,system ochrony zdrowia w Polsce jest chory i wymaga gruntownej naprawy". Zdrowie należy traktować jako obszar szczególnej troski i przemyślanych inwestycji, również w kontekście zachodzących w Polsce zmian demograficznych. Dodała także, że do 2055 r. liczba ludności w Polsce spadnie o ok. 5 ml, a wzrośnie liczba osób w wieku postprodukcyjnym. Spowoduje to zwiększenie wydatków na zabezpieczenia społeczne, przy jednoczesnym spadku przychodów podatkowych z pracy. Dzięki dostępowi do nowoczesnego leczenia możliwe jest wydłużenie aktywności zawodowej i społecznej. Niestety, zdaniem profesora Tadeusza Pieńkowskiego polski system niechętnie refunduje nowoczesne leki - ze szkodą dla pacjentów.

Prof. Orłowski zwrócił uwagę na konieczność wprowadzenia inteligentnego systemu ochrony zdrowia, który elastycznie reaguje na potrzeby pacjentów i możliwości płatnika. Jego zdaniem ,,bieżące zarządzanie finansami w obszarze zdrowia powinno ustąpić miejsca strategicznemu planowaniu".

Dr Małgorzata Gałązka-Sobotka wskazała, że dzięki akcji ,,Głosuję na zdrowie" zostanie zainicjowana publiczna debata na temat wartości inwestycji w zdrowie. Jej zdaniem sprawne funkcjonowanie systemu wymaga zaangażowania wszystkich resortów, a nie tylko Ministerstwa Zdrowia: ,,Zdrowie jest fundamentalnym kapitałem społeczeństwa i gospodarki naszego kraju. Nie należy zapominać, że na system ochrony zdrowia składają się edukacja, profilaktyka i naprawianie zdrowia". Dodała również, że "polski system ochrony zdrowia bez innowacji nie może iść do przodu".

Zabierając głos w dyskusji Ewa Grenda, powiedziała, że innowacyjna branża farmaceutyczna, jako element systemu ochrony zdrowia w Polsce, ma poczucie odpowiedzialności za zdrowie społeczeństwa: ,,Zależy nam, aby tak oczekiwana przez Polaków debata o zdrowiu nie ograniczała się jedynie do haseł i obietnic. Chcemy wspierać i promować merytoryczny dialog, który pozwoli znaleźć odpowiedź na zdrowotne, społeczne i gospodarcze wyzwania, przed jakimi stać będzie Polska w najbliższych latach".

Jak wielokrotnie podkreślał w toku dyskusji prof. Janusz Czapiński: ,,w hierarchii najważniejszych wartości dla Polaków na pierwszym miejscu znajduje się zdrowie" - dlatego warto i należy rozmawiać o przyszłości systemu ochrony zdrowia w Polsce.

______

,,Głosuję na zdrowie" to inicjatywa, której celem jest zwrócenie uwagi opinii publicznej i decydentów na znaczenie wartości nowoczesnych terapii. Wyrównanie różnic w zdrowotności Polaków w stosunku do mieszkańców innych krajów Unii Europejskiej wymaga inwestycji zwiększających efektywność systemu ochrony zdrowia i poprawiających dostęp do innowacyjnego leczenia. Inwestowanie w najcenniejszy kapitał, jakim jest zdrowie, wymaga wielowymiarowego i międzyresortowego działania na rzecz stworzenia sprzyjających warunków dla rozwoju innowacji.


dostarczył infoWire.pl

Czytaj także