Senat podjął decyzję ws. 13 emerytury

Senat podjął decyzję ws. 13 emerytury

Emeryci
Emeryci Źródło: Fotolia / pressmaster
W czwartek 6 lutego Senat przyjął ustawę o dodatkowym rocznym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów ze zmianami wynikającymi z wcześniej przyjętych poprawek.

Za ustawą z poprawkami głosowało 52 senatorów, wstrzymało się 45 osób. Senatorowie poparli poprawkę zakładającą wykreślenie zapisów wskazujących, że „trzynastki” będą wypłacane z Funduszu Solidarnościowego. Przyjęto także poprawki zaproponowane przez biuro legislacyjne. Odrzucony został wniosek mniejszości o przyjęcie ustawy bez poprawek. Ustawa trafi ponownie do Sejmu.

Także w czwartek Senat jednogłośnie poparł ustawę o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw. Przewiduje ona, że od marca emerytury i renty wzrosną o minimum 70 zł brutto. Minimalne wyniosą 1200 zł brutto. Z 1600 zł do 1700 zł wzrośnie w związku z tym próg dochodowy przy świadczeniu dla osób niesamodzielnych.

Rządowy projekt ustawy o dodatkowym rocznym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów, tzw. 13. emeryturze, został przyjęty 9 stycznia przez Sejm. Za przyjęciem ustawy głosowało 432 posłów, przeciw było 1, a 9 wstrzymało się od głosu. Teraz dokument trafi do podpisu prezydenta.

Co zakłada ustawa?

Zgodnie z projektem ustawy dotyczącej tzw. 13. emerytury, koszt wypłaty świadczenia wyniesie ok. 11,7 mld zł w 2020 r. Jego wypłata w wysokości 1200 złotych brutto ma nastąpić w kwietniu 2020 r., przy czym nieliczne osoby dostaną to świadczenie w maju 2020 r. 13. emeryturę ma otrzymać ok. 9,8 mln emerytów i rencistów i będzie zastosowane do: emerytur i rent w systemie powszechnym, emerytur i rent rolników, emerytur i rent służb mundurowych, emerytur pomostowych, świadczeń i zasiłków przedemerytalnych, rent socjalnych, rent strukturalnych, nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych, rodzicielskich świadczeń uzupełniających, rent inwalidów wojennych i wojskowych. Dodatkowa emerytura będzie wypłacana z urzędu, bez konieczności składania dodatkowych wniosków.

Czytaj też:
„Nie” dla blisko 2 mld złotych rekompensaty dla mediów publicznych. Senat blokuje ustawę

Źródło: Twitter / Senat RP, ISB News
 0

Czytaj także