300 plus. Niewiele czasu na złożenie wniosku

300 plus. Niewiele czasu na złożenie wniosku

300 plus
300 plus Źródło: Wikimedia Commons
Prezes ZUS Gertruda Uścińska przypomina, że już tylko nieco ponad dwa miesiące pozostały na złożenie wniosku w ramach programu „Dobry Start”. Chodzi o 300 zł na wyprawkę szkolną dla dziecka.

Przypomnijmy, że w ramach funkcjonującego od 2018 roku programu „Dobry start”, znanego również pod nazwą 300 plus, można ubiegać się o środki w wysokości 300 zł na wyprawkę szkolną. Uprawnieni do skorzystania ze świadczenia są rodzice lub opiekunowie ucznia w wieku do 20 lat i – w przypadku ucznia z niepełnosprawnością – do 24 lat.

Wniosek może złożyć matka, ojciec, opiekun prawny dziecka lub opiekun faktyczny dziecka (opiekun faktyczny to osoba faktycznie sprawująca opiekę nad dzieckiem, która wystąpiła do sądu opiekuńczego o przysposobienie dziecka). Wniosek o świadczenie dla dzieci przebywających w pieczy zastępczej składa rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka lub dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej.

Dwa miesiące na złożenie wniosku

O wyprawkę szkolną można ubiegać się od 1 lipca br. Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) Gertruda Uścińska przypomina, że czas na złożenie wniosku to już tylko nieco ponad dwa miesiące. – Zakład Ubezpieczeń Społecznych wypłacił w tym roku blisko 4,2 mln dodatków na wyprawkę szkolną, które opiewają na łączną wartość 1,26 mld zł. Licznik wciąż bije, bo wnioski o dopłatę można składać do 30 listopada – powiedziała szefowa państwowego ubezpieczyciela.

We wcześniejszym komunikacie ZUS informował, że rodzice i opiekunowie złożyli już wnioski ws. 300 plus za ok. 4,4 mln dzieci. To zdecydowana większość uprawnionych do skorzystanie ze świadczenia. Ci, którzy wniosku jeszcze nie złożyli, mogą to zrobić za pośrednictwem trzech kanałów:

  • Platformę Usług Elektronicznych (PUE ZUS),
  • system bankowości elektronicznej,
  • portal Empatia.

Czytaj też:
Polska szkoła bez kompleksów

Źródło: Money.pl, Wprost.pl
 0

Czytaj także