Zmiany w Kodeksie pracy. Pojawi się zupełnie nowy urlop

Zmiany w Kodeksie pracy. Pojawi się zupełnie nowy urlop

Urlop opiekuńczy
Urlop opiekuńczy Źródło: PAP / Albert Zawada
Podczas jutrzejszego posiedzenia rząd zajmie się projektem nowelizacji Kodeksu Pracy. Planowane jest m.in. wprowadzenie nowego urlopu opiekuńczego.

We wtorek rząd zajmie się projektem nowelizacji Kodeksu pracy. Nowela ma na celu wdrożenie dwóch unijnych dyrektyw – dyrektywę ws. przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy w Unii Europejskiej i tzw. dyrektywę rodzicielską. Druga z dyrektyw przewiduje m.in. zmiany w urlopach rodzicielskich, w urlopach ojcowskich, a także wprowadzenie nowego urlopu – tzw. bezpłatnego urlopu opiekuńczego.

Po zmianach prawo do urlopu rodzicielskiego byłoby indywidualnym prawem dla każdego z rodziców (nie będzie już uzależnione od wykorzystania urlopu macierzyńskiego przez matkę dziecka), urlop ten będzie też dłuższy – obecnie to 32 tygodnie w przypadku urodzenia jednego dziecka i 34 tygodnie w przypadku ciąży mnogiej. Po zmianach będzie to odpowiednio 41 i 43 tygodnie. Każdy z rodziców będzie miał również gwarancje 9 tygodni urlopu, który nie będzie mógł być przeniesiony na drugiego rodzica.

Zupełnie nowy urlop

Wspomniany urlop opiekuńczy to pięć dni w roku kalendarzowym, bezpłatnego urlopu udzielanego na wniosek pracownika, który musi zapewnić osobistą opiekę dziecku, bądź innemu członkowi rodziny (np. starszym rodzicom czy małżonkowi) wymagającemu znacznej opieki lub znacznego wsparcia z poważnych względów medycznych.

Inne zmiany przewidują m.in. bardziej elastyczną organizację pracy dla rodziców dzieci do 8 lat (pracodawca będzie musiał pisemnie poinformować pracownika o przyczynach odmowy dotyczącej np. udzielenia pracy zdalnej lub zgody na indywidualny czas pracy), czy zwiększenie wysokości zasiłku macierzyńskiego za cały okres urlopu rodzicielskiego i ustalenie go na poziomie 70 proc. podstawy wymiaru zasiłku (w tej chwili zasiłek macierzyński wypłacany jest w wysokości 100 proc. podstawy zasiłku za pierwsze 6 tygodni urlopu rodzicielskiego i 60 proc. podstawy wymiaru zasiłku za pozostałą cześć tego urlopu).

Czytaj też:
Praca zdalna. Nie wszystkie propozycje podobają się związkom zawodowym
Czytaj też:
Kontrole trzeźwości w pracy. Pracodawcy mają wątpliwości w jednej kwestii

Źródło: TVN 24 Biznes
 0

Czytaj także