Bez działań rządu bezrobocie nie spadnie

Bez działań rządu bezrobocie nie spadnie

Dodano:   /  Zmieniono: 
Ustabilizowanie się bezrobocia na poziomie ok. 11,8 proc. powinno skłonić rząd do natychmiastowych działań w celu skłonienia pracodawców do zwiększania zatrudnienia uważają Pracodawcy RP. Tymczasem rząd działa dokładnie w drugą stronę.

W październiku stopa bezrobocia podana przez GUS wyniosła 11,8 proc. Zdaniem Pracodawców RP (organizacji zrzeszającej polskie przedsiębiorstwa), te informacje sprawiają, że spadek bezrobocia w przyszłym roku staje się bardzo mało realny (w projekcie budżetu, który rząd złożył jeszcze w poprzedniej kadencji Sejmu, zakładano spadek bezrobocia do 10,9 proc. w 2012 r.). Bardziej prawdopodobny wydaje się raczej jego wzrost.

? Tymczasem, wobec dodatkowo spodziewanego spowolnienia gospodarczego, rząd planuje zwiększenie kosztów pracy poprzez podniesienie składki rentowej po stronie pracodawcy, co w skali całego kraju ma kosztować przedsiębiorców ok. 5 mld zł ? alarmuje Olga Dzilińska, ekspert gospodarczy Pracodawców RP.

Wskazuje ona, że w rezultacie firmy podejmując decyzję o zatrudnieniu, będą musiały uwzględnić zwiększone koszty i wynikający ze sztywnego prawa pracy brak możliwości szybkiej reakcji na ewentualne problemy związane z sytuacją makroekonomiczną (czytaj: brak możliwości szybkiego zwolnienia pracowników, gdy sytuacja gospodarcza zaczęłaby to wymuszać).

? Trudno się spodziewać, by w takiej sytuacji bezrobocie samorzutnie spadło ? dodaje Dzilińska.

Przedstawiciele rządu mają jednak swoje zdanie. Uważają, że wzrost składki rentowej na zwiększenie bezrobocia nie wpłynie.

+
 0

Czytaj także