Komisja Europejska podwyższyła prognozę wzrostu PKB Polski

Komisja Europejska podwyższyła prognozę wzrostu PKB Polski

Flaga UE przed siedzibą KE
Flaga UE przed siedzibą KE / Źródło: Fotolia / fot. Andrey Kuzmin
Komisja Europejska podwyższyła prognozę tegorocznego wzrostu PKB Polski o 0,7 pkt proc. wobec szacunków z maja br. do 4,2 proc.Prognoza na 2018 r. została podwyższona o 0,6 pkt wobec oczekiwań z maja - do 3,8 proc.. Z kolei w 2019 r. Komisja spodziewa się wzrostu PKB Polski o 3,4 proc.

„Oczekiwany jest realny wzrost PKB w wysokości 4,2 proc. w 2017 r. i 3,8 proc. w 2018 r., przed spowolnieniem do 3,4 proc. w 2018 r., przy rosnącej pozytywnej luce popytowej. Odbicie będzie napędzane popytem wewnętrznym, przy czym konsumpcję prywatną będą wspierać korzystne trendy na rynku pracy i rekordowo wysokich wskaźnikach optymizmu konsumentów. Spodziewane jest pewne osłabienie konsumpcji pod koniec okresu prognozy, gdy wyższa inflacja obniży realne dochody rozporządzalne gospodarstw domowych i gdy spowolni poprawa w zatrudnieniu” – czytamy w raporcie z jesiennymi prognozami Komisji.

Komisja oczekuje stopniowego odbicia inwestycji począwszy od II poł. 2017 r. „Oczekiwany jest szczególnie silny wzrost inwestycji publicznych w końcu 2017 i na początku 2018 r. ze względu na wyższe wykorzystanie unijnych funduszy strukturalnych. Odbicie w inwestycjach prywatnych będzie postępowało bardziej stopniowo, przy wsparciu takich czynników, jak silny popyt krajowy i zewnętrzny, wysokie wykorzystanie mocy wytwórczych oraz łatwy dostęp do finansowania” – czytamy dalej.

Według KE, eksport będzie się nadal rozwijał, przy dalszym wzroście udziałów w rynkach eksportowych. Jednocześnie silny popyt krajowy, inwestycje oraz lekkie umocnienie się złotego doprowadzą – w ocenie ekspertów Komisji – do szybkiego wzrostu importu. W efekcie wkład eksportu netto w PKB pozostanie negatywny w 2017 i 2018 r., zaś w kolejnym roku będzie tylko "minimalnie pozytywny".

„Inflacja oczekiwana jest na średniorocznym poziomie 1,6 proc. w 2017 r., po czym wzrośnie do 2,5 proc. w drugiej połowie 2018 r. oraz do blisko 3 proc. w drugiej połowie 2019 r. Presja na wzrost cen, szczególnie w sektorze usług, pojawi się głównie na skutek rozwoju sytuacji na rynku pracy” – napisano także w raporcie.

Źródło: ISBnews
 3
 • Homo Prostitutis Bruxelux ewoluuje? Uczy się na własnych błędach? No niemożliwe - TO myśli.....
  • world bank oraz agencje ratingowe zrobiły to kilka miesiecy temu

   powielarka EUSSR rka
   • ...kogo obchodzą wypociny kołchoźników z Brukseli ? ;).......

    Czytaj także