Prezydent podpisał ustawę okołobudżetową na 2018 rok

Prezydent podpisał ustawę okołobudżetową na 2018 rok

Prezydent Andrzej Duda
Prezydent Andrzej Duda Źródło: prezydent.pl
Zamrożenie wynagrodzeń i świadczeń w jednostkach sektora finansów publicznych i finansowanie zadań Narodowego Instytutu Wolności - to niektóre z założeń podpisanej przez prezydenta Andrzeja Dudę ustawy okołobudżetowej na 2018 rok.

Ustawa o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2018 jest tzw. ustawą okołobudżetową, której treść jest ściśle związana z rządowym projektem ustawy budżetowej na rok 2018. Wzorem ustaw z lat poprzednich, akt ten wprowadza szczególne zasady gospodarki finansowej, które mają obowiązywać incydentalnie, wyłącznie na potrzeby realizacji ustawy budżetowej na rok 2018.

Wprowadzone niniejszą ustawą zmiany dotyczą następujących kwestii:

 • świadczeń dla nauczycieli oraz pracowników uczelni publicznych;
 • „zamrożenia” wynagrodzeń i świadczeń w jednostkach sektora finansów publicznych;
 • świadczeń finansowanych z Funduszu Pracy oraz Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych;
 • zadań finansowanych z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej;
 • zadań finansowanych z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej;
 • zadań finansowanych z Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych;
 • finansowania przedsięwzięć w ramach „Programu modernizacji Służby Więziennej w latach 2017-2020”;
 • realizacji Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu;
 • finansowania działań w obszarze ratownictwa lotniczego;
 • finansowania obsługi Funduszu Pokrzywdzonym i Pomocy Postpenitencjarnej;
 • finansowania promocji biopaliw lub innych paliw odnawialnych;
 • zmian w ustawie o finansach publicznych w zakresie środków na realizację wspólnej polityki rolnej;
 • umorzenia pożyczek udzielonych Funduszowi Ubezpieczeń Społecznych;
 • przekazywania środków w związku z przejmowaniem przez uczelnie niemedyczne kształcące na kierunku lekarskim uprawnień podmiotu tworzącego wobec podmiotów leczniczych prowadzących szpital;
 • finansowania publicznego transportu zbiorowego;
 • finansowania wojewódzkich rad dialogu społecznego;
 • wejścia w życie ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo łowieckie w zakresie Funduszu Odszkodowawczego;
 • finansowania zadań Narodowego Instytutu Wolności.

Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 r.

Źródło: Prezydent.pl
 1

Czytaj także