Obniżka stóp proc. Rada tłumaczy swoją decyzję

Obniżka stóp proc. Rada tłumaczy swoją decyzję

Prezes NBP Adam Glapiński
Prezes NBP Adam Glapiński Źródło:PAP / Tytus Żmijewski
Rada Polityki Pieniężnej obniżyła stopy proc. o 25 pkt bazowych. „W ocenie Rady napływające dane potwierdzają utrzymywanie się niskiej presji popytowej i kosztowej w gospodarce” – czytamy w komunikacie po posiedzeniu RPP.

W komunikacie opublikowanym po posiedzeniu Rada Polityki Pieniężnej tłumaczy powody swojej decyzji o kolejnej obniżce stóp proc. Zwraca przy tym uwagę, że globalna walka z inflacją doprowadziła do osłabienia koniunktury. „W warunkach osłabionej koniunktury na świecie, również w Polsce nastąpiło obniżenie dynamiki aktywności. Sprzedaż detaliczna oraz produkcja przemysłowa w sierpniu 2023 r. obniżyły się w ujęciu rocznym, choć skala spadku była nieco mniejsza niż w poprzednim miesiącu. Mimo spowolnienia dynamiki aktywności gospodarczej utrzymuje się dobra sytuacja na rynku pracy, w tym niskie bezrobocie. Choć liczba pracujących pozostaje wysoka, to w sierpniu 2023 r. roczna dynamika zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw wyhamowała” – czytamy w komunikacie.

Inflacja będzie spadać

„Uwzględniając dane GUS, można szacować, że we wrześniu ponownie obniżyła się także inflacja bazowa. W sierpniu br. ceny produkcji sprzedanej przemysłu były ponownie niższe niż przed rokiem, potwierdzając wygasanie większości zewnętrznych szoków podażowych oraz ograniczenie presji kosztowej. Wraz z niską dynamiką aktywności gospodarczej będzie to oddziaływać w kierunku dalszego spadku dynamiki cen dóbr konsumpcyjnych w kolejnych kwartałach” – czytamy w komunikacie.

„Wyraźnemu spadkowi inflacji towarzyszy obniżenie się oczekiwań inflacyjnych, co oddziałuje w kierunku wzrostu restrykcyjności polityki pieniężnej. W ocenie Rady napływające dane potwierdzają utrzymywanie się niskiej presji popytowej i kosztowej w gospodarce, a także ograniczenie presji inflacyjnej w warunkach osłabionej koniunktury w otoczeniu polskiej gospodarki. Biorąc pod uwagę te uwarunkowania – a także opóźnienia, z jakimi decyzje w zakresie polityki pieniężnej wpływają na gospodarkę – Rada dokonała dostosowania stóp procentowych NBP, co jest spójne z realizacją celu inflacyjnego NBP w średnim okresie” – pisze Rada Polityki Pieniężnej.

Ekspert ostrzega

– Uważam za wielki błąd. To kontynuacja błędnej polityki w związku z wyborami, aby pokazać, jak jest w gospodarce fantastycznie. Ryzykujemy, że inflacja między 5 a 8 proc. będzie się tliła przez 2, 3 lata, chyba że będziemy podnosić stopy – zauważa w rozmowie z Wprost ekonomista, wykładowca WSB Marek Zuber.

W związku z tym, że obniżkę stóp postrzega w kategoriach politycznych, nie spodziewa się kolejnych obniżek już po wyborach.

Czytaj też:
Obniżka stóp proc. Złoty zareagował
Czytaj też:
Pierwszy od miesięcy spadek cen na Wyspach. To dobra wiadomość także dla nas