Do 100 tys. euro wzrosną gwarancje dla depozytów bankowych

Do 100 tys. euro wzrosną gwarancje dla depozytów bankowych

Dodano:   /  Zmieniono: 
Gwarancje dla bankowych depozytów wzrosną z 50 tys. do 100 tys. euro - przewiduje uchwalona w czwartek przez Sejm rządowa nowelizacja ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym (BFG). Za uchwaleniem zmian w ustawie o BFG i kilku innych ustawach głosowało 370 posłów, wszyscy byli za.
Ustawa ma na celu dostosowanie polskich przepisów do regulacji unijnych. Część z nich wprowadzono w ubiegłym roku, na dostosowanie pozostałych Polska ma czas do końca 2010 r. Najważniejsza, przewidziana przez nowelizację zmiana dotyczy podwyższenia z 50 tys. euro do 100 tys. euro poziomu gwarancji dla środków zgromadzonych w bankach.

Ustawa przewiduje, że środki te powinny zostać uruchomione w ciągu 20 dni roboczych. Termin ten liczony będzie od daty, w której Komisja Nadzoru Finansowego ustali, że dany bank, z powodu jego sytuacji finansowej, nie jest w stanie wypłacić zdeponowanych przez klienta pieniędzy. Wprowadzona do ustawy poprawka Komisji Finansów Publicznych dotyczy organizacji prac zarządu BFG. Precyzuje, że w skład zarządu wchodzi od 3 do 5 członków. Ma to pozwolić na elastyczną pracę tego organu. Brak w składzie jednego lub dwóch członków zarządu BFG nie  będzie blokować jego działalności. Zdaniem rządu wyższy poziom gwarancji powinien pozytywnie wpłynąć na zwiększenie zaufania do sektora bankowego osób fizycznych oraz  mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw.

BFG to instytucja gwarantująca depozyty polskich banków. Fundusz podejmuje działania pomocowe w stosunku do banków zagrożonych upadłością poprzez udzielanie im krótkoterminowych pożyczek. Nowelizacja ma wejść w życie 31 grudnia 2010 r.

zew, PAP

 0

Czytaj także