Polskie przepisy o odliczaniu VAT sprzeczne z prawem Unii

Polskie przepisy o odliczaniu VAT sprzeczne z prawem Unii

Dodano:   /  Zmieniono: 1
(fot. sxc.hu) / Źródło: FreeImages.com
Polskie przepisy, odmawiające podatnikom prawa do odliczania VAT z faktur wystawionych przez firmy niezarejestrowane dla potrzeb VAT, są sprzeczne z prawem UE - orzekł w środę Europejski Trybunał Sprawiedliwości.
ETS zaznaczył, że faktury takie muszą zawierać wszystkie informacje wymagane unijną dyrektywą w sprawie VAT, w szczególności dane niezbędne do ustalenia tożsamości osoby, która je wystawiła oraz dotyczące rodzaju wykonanych usług.

Rozpatrywana przez ETS sprawa dotyczyła Bogusława D., który prowadził przedsiębiorstwo Dan-Trak i w latach 2004-2006 nabywał usługi od firmy, która nie zarejestrowała się dla potrzeb VAT, mimo że miała taki obowiązek. Wystawiała faktury, choć sama nie rozliczała się z VAT. Organy skarbowe odmówiły Bogusławowi D. prawa do odliczenia VAT, wynikającego z faktur od firmy Dan-Trak. Argumentowały, że - zgodnie z polskim prawem - odliczenie VAT jest możliwe tylko wtedy, gdy wystawcą faktur jest zarejestrowany podatnik VAT.

Bogusław D. złożył skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi, w której argumentował, że rejestracja dla potrzeb VAT jest tylko czynnością techniczną i nie może mieć wpływu na prawo do odliczenia podatku. Ponieważ sąd skargę oddalił, Bogusław D. odwołał się do Naczelnego Sądu Administracyjnego, a ten skierował do ETS pytanie o zgodność polskich przepisów z prawem UE.

ETS orzekł, że polskie przepisy, odmawiające prawa do odliczenia VAT z faktur wystawionych przez firmę niezarejestrowaną dla potrzeb tego podatku, są niezgodne z unijną dyrektywą w sprawie VAT. W opinii Trybunału "prawo do odliczenia jest integralną częścią systemu podatku VAT i co do zasady nie może być ograniczane". ETS zaznaczył, że państwa członkowskie nie mogą ograniczać tego prawa. "System odliczeń ma na celu całkowite uwolnienie przedsiębiorcy od ciężaru podatku VAT podlegającego zapłacie lub uiszczonego w ramach jego całej działalności gospodarczej. Wspólny system podatku VAT gwarantuje w ten sposób neutralność wszystkich rodzajów działalności gospodarczej" - wyjaśnił ETS.

zew, PAP

+
 1

Czytaj także