Osiem europejskich banków nie jest gotowych na kryzys

Osiem europejskich banków nie jest gotowych na kryzys

Dodano:   /  Zmieniono: 
Fot. sxc.hu Źródło: FreeImages.com
Kondycja ośmiu europejskich banków jest za słaba, aby wytrzymały długotrwałą recesję. Banki te muszą pozyskać 2,5 mld euro kapitału - taki jest wynik stress testu, którym poddano 90 banków w 21 krajach. Stress testu nie przeszło pomyślnie pięć banków w Hiszpanii, dwa w Grecji i jeden w Austrii. W zeszłym roku testu nie zdało siedem banków.
Europejski Urząd Nadzoru Bankowego (EBA), który przeprowadził tę próbę, zapowiedział, że pełne informacje o bankach, które nie zdały, zostaną ogłoszone później. Według EBA, tegoroczny stress test "ledwie przeszło" 16 banków. Reuters podkreśla, że zgodnie z oczekiwaniami wielkie banki dobrze poradziły sobie ze stress testem. Agencja przypomina też, że przewidywano, iż testu nie przejdzie od pięciu do 15 mniejszych banków.

Wśród banków, które przeszły próbę pomyślnie jest polski PKO BP oraz włoski bank UniCredit, notowany m.in. na warszawskiej giełdzie, właściciel Pekao. Ministerstwo Finansów poinformowało, że jest zadowolone z publikacji wyników stress testu. Zdaniem resortu PKO BP jest wystarczająco dokapitalizowany. Ministerstwo zapewnia też, że Polska będzie chronić stabilność finansową.

W informacji resortu napisano, że w Polsce tylko bank PKO BP uczestniczył w teście. "Minister Finansów RP przyjmuje do wiadomości wyniki testów i wyraża zadowolenie w związku ze zwiększeniem przejrzystości w zakresie publikacji wyników testów oraz ujawnienia ekspozycji uczestniczących w teście grup bankowych na ryzyko związane z posiadaniem skarbowych papierów wartościowych" - czytamy w komunikacie. "Rezultaty testu wykazały, że w warunkach przyjętego scenariusza PKO BP jest wystarczająco dokapitalizowany, ze współczynnikiem wypłacalności Core Tier 1 znacznie powyżej progu 5 proc." - przekonuje resort. Resort finansów zapewnia jednocześnie, że Polska zobowiązuje się "chronić stabilność finansową oraz przyczyniać się do dalszego wzmocnienia odporności sektora bankowego w ramach kompleksowej strategii Unii Europejskiej".

W komunikacie poinformowano, że celem testu warunków skrajnych (tzw. stress test) przeprowadzonego w 91 bankach na obszarze całej Unii Europejskiej dla lat 2011-2012 jest ocena odporności unijnego systemu bankowego na niesprzyjającą zmianę warunków makroekonomicznych. "Test warunków skrajnych, stanowiący stały element zestawu narzędzi nadzorczych, nie powinien być postrzegany, jako prognoza. Celem testu jest zapewnienie możliwości oceny odporności uczestniczących w nim banków na problemy z wypłacalnością, w oparciu o możliwy, lecz mało prawdopodobny do spełnienia scenariusz warunków skrajnych" - podkreślono w komunikacie. Zdaniem resortu finansów rezultaty testu pozwalają ocenić, czy banki są wystarczająco dokapitalizowane, by przetrwać niekorzystne warunki ekonomiczne i finansowe. Według scenariusza testu znacznie wykraczają one poza prawdopodobne rezultaty.

PAP, arb

 0

Czytaj także