Kopacz zwróciła się o zbadanie działań banków w kontekście zmian kursów franka

Kopacz zwróciła się o zbadanie działań banków w kontekście zmian kursów franka

Dodano:   /  Zmieniono: 1
Ewa Kopacz (fot. Wprost) / Źródło: Wprost
Premier Ewa Kopacz zwróciła się do przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego Andrzeja Jakubiaka oraz prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Adama Jassera o zbadanie działań podejmowanych przez banki dotyczących zmian ogólnych warunków kredytów denominowanych w walutach obcych, które związane są ze zmianami stóp procentowych franka szwajcarskiego.
Celem jest sprawdzenie, czy działania te nie naruszają prawnie chronionych interesów kredytobiorców-konsumentów.

Jednocześnie poleciła przewodniczącemu KNF i ministrowi finansów Mateuszowi Szczurkowi podniesienie tej kwestii na dzisiejszym posiedzeniu Komitetu Stabilności Finansowej.

Bank centralny Szwajcarii (SNB) ogłosił, że nie będzie dłużej bronić kursu franka wobec euro. Dodatkowo SNB obniżył główną stopę procentową do -0,75 proc.

premier.gov.pl
 1

Czytaj także