Zmiany w fotowoltaice od 2022 roku coraz bliżej. Pozostał podpis prezydenta

Zmiany w fotowoltaice od 2022 roku coraz bliżej. Pozostał podpis prezydenta

Panele fotowoltaiczne, zdjęcie ilustracyjne
Panele fotowoltaiczne, zdjęcie ilustracyjne Źródło: Newspix.pl / ABACA
Sejm odrzucił senackie weto nowelizacji ustawy o OZE, która zmienia zasady rozliczania prosumentów (potocznie nazywana ustawą o fotowoltaice). Teraz, by nowela weszła w życie, wystarczy jedynie podpis prezydenta.

2 grudnia Sejm odrzucił senackie weto do nowelizacji ustawy o odnawialnych źródłach energii (OZE) wprowadzającej zmianę sposobów rozliczania energii wytwarzanej przez prosumentów w ich instalacjach i przekazywanej do systemu energetycznego. Za odrzuceniem senackiego weta głosowało 223 posłów, 206 było przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu.

Po tej decyzji , by nowelizacja weszła w życie, potrzebny jest już tylko podpis prezydenta Andrzeja Dudy.

Fotowoltaika – planowane zmiany od 1 kwietnia 2022 roku

Zgodnie z nowelizacją, dotychczasowy system opustów dla nowych prosumentów, wchodzących na rynek po 1 kwietnia 2022 r., ma zostać zastąpiony modelem rozliczeń wartościowych energii, tzw. net-billingiem. Zakłada on odrębne rozliczanie wartości, a nie ilości energii elektrycznej wprowadzanej do sieci dystrybucyjnej elektroenergetycznej i energii elektrycznej pobranej z sieci na podstawie wartości energii ustalonej według cen giełdowych.

Według nowelizacji, prosumenci, którzy wejdą do systemu do 31 marca 2022 r., będą korzystać z opustów przez 15 lat od chwili wytworzenia w instalacji fotowoltaicznej i wprowadzenia do sieci elektroenergetycznej pierwszej kWh (czyli na dotychczasowych zasadach).

W okresie od 1 lipca 2022 r. do 30 czerwca 2024 r. ma funkcjonować model net-billing oparty na cenach miesięcznych. W tym okresie energia byłaby rozliczana zgodnie z rynkową miesięczną ceną energii elektrycznej wyznaczoną dla danego miesiąca kalendarzowego. 1 lipca 2024 r., system ma ulec zmianie i rozliczenia mają być oparte na cenach godzinowych.

Zgodnie z nowelizacją, ma to to być docelowy system rozliczeń oparty na odrębnym rozliczaniu energii wprowadzonej i pobranej z sieci.

Inne zmiany z ustawy o OZE

Nowelizacja poszerza także katalog podmiotów systemu prosumenckiego o prosumentów wirtualnych i prosumentów zbiorowych.. Prosument wirtualny to odbiorca końcowy wytwarzający energię elektryczną wyłącznie z odnawialnych źródeł energii na własne potrzeby w instalacji OZE przyłączonej do sieci w innym miejscu niż miejsce dostarczania energii elektrycznej do tego odbiorcy. Prosument zbiorowy to odbiorca końcowy wytwarzający energię wyłącznie z OZE na własne potrzeby w mikroinstalacji przyłączonej do sieci dystrybucyjnej elektroenergetycznej za pośrednictwem wewnętrznej instalacji w budynku wielorodzinnym.

Czytaj też:
Polacy boją się zmian w fotowoltaice, ale nawet teraz nie wykorzystują jej możliwości

Źródło: ISBnews