Elektrownia jądrowa w Polsce o krok bliżej

Elektrownia jądrowa w Polsce o krok bliżej

Elektrownia jądrowa Sanmen (stosuje reaktory AP1000 firmy Westinghouse)
Elektrownia jądrowa Sanmen (stosuje reaktory AP1000 firmy Westinghouse) Źródło: Westinghouse / mat. prasowe
Jest kolejna decyzja Rady Ministrów w sprawie budowy pierwszej polskiej elektrowni jądrowej. Chodzi o finansowanie.

Rada Ministrów podjęła kolejną decyzję w sprawie elektrowni jądrowej w Polsce. Chodzi o prawne potwierdzenie rozpoczęcia procesu pozyskiwania finansowania na tę inwestycję.

Finansowanie polskiej elektrowni jądrowej

„Rada Ministrów przyjęła uchwałę w sprawie zapewnienia finansowania budowy elektrowni jądrowej o mocy elektrycznej do 3750 MWe na obszarze gmin Choczewo lub Gniewino i Krokowa, przedłożoną przez Pełnomocnika Rządu do spraw Strategicznej Infrastruktury Energetycznej” – czytamy w komunikacie Rady Ministrów.

Przypomnijmy, że część finansowania inwestycji pokryją amerykanie z Westinghouse. Jak jednak mówiono już wcześniej, środki wniesione przez dostawcę technologii nie będą tak duże, jak pierwotnie zakładał rząd.

Jak czytamy w uzasadnieniu przyjętej przez Radę Ministrów uchwały, program budowy elektrowni jądrowych jest jednym z kluczowych wyzwań w polskim sektorze energetycznym. Trwałe uniezależnienie się od dostaw energii i nośników energii z Rosji oraz zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego w oparciu m.in. o krajowe moce wytwórcze, stwarzają potrzebę jak najszybszej realizacji budowy pierwszej elektrowni jądrowej w Polsce.

Najważniejsze postanowienia uchwały Rady Ministrów

  • Rząd podejmuje działania, aby zapewnić warunki do budowy elektrowni jądrowej na obszarze gmin Choczewo lub Gniewino i Krokowa. Chodzi w szczególności o:
    – opracowanie projektów przepisów, w oparciu o które możliwe będzie udzielenie gwarancji lub poręczeń w imieniu i na rachunek Skarbu Państwa, dla zapewnienia finansowania dłużnego, które jest niezbędne do pokrycia kosztów realizacji inwestycji;
    – podwyższenie kapitału własnego spółki Polskie Elektrownie Jądrowe.

  • Rada Ministrów zobowiąże właściwe organy i podmioty do podjęcia działań, które będą służyły zapewnieniu finansowania realizacji inwestycji oraz podwyższeniu kapitału własnego spółki Polskie Elektrownie Jądrowe.

Czytaj też:
Polskie Elektrownie Jądrowe złożyły wniosek o wydanie decyzji zasadniczej dla pierwszej w Polsce elektrowni jądrowej
Czytaj też:
Polska elektrownia jądrowa. Amerykańskie firmy podpisują ważną umowę