Jakie obligacje są dostępne w Polsce? Sprawdź rodzaje obligacji

Jakie obligacje są dostępne w Polsce? Sprawdź rodzaje obligacji

Ministerstwo Finansów
Ministerstwo Finansów Źródło: Wikimedia Commons / CC BY-SA 3.0 / Adam-dalekie-pole
Obligacje to produkt należący do dłużnych papierów wartościowych. W naszym kraju można nabyć ich różne rodzaje. Czym się charakteryzują? Jakie są różnice?

W ostatnim czasie zakup obligacji zdecydowanie zyskał na popularności. Jest to sposób na pomnażanie kapitału, a trafny dobór odpowiedniego ich rodzaju pozwala na bezpieczną inwestycję. Sprawdź, jakie obligacje są dostępne w Polsce i które z nich mogą spełnić Twoje oczekiwania.

Czym są obligacje?

Obligacje to dłużne papiery wartościowe, które stanowią formę pożyczki dla określonego podmiotu. Są sprzedawane przez emitenta, który w momencie sprzedaży staje się dłużnikiem względem obligatariusza, czyli ich nabywcy. Kupujący udziela więc sprzedającemu pożyczki, która zostanie mu zwrócona wraz z określonym procentem.

Obligacje są sprzedawane w określonej cenie za jednostkę, z określonym terminem wykupu oraz oprocentowaniem, według którego zostaną naliczone odsetki dla obligatariusza. Wyróżnia się wiele rodzajów obligacji, które są podzielone na konkretne kategorie z uwagi na ich charakterystykę. Poniższa tabela przedstawia poszczególne obligacje z wyróżnieniem ich cech charakterystycznych.

Podział obligacji z uwagi na charakterystykę

Rodzaj emitenta

Obligacje skarbowe

Obligacje komunalne

Obligacje podmiotów prawnych

Wartość nominalna

Obligacje zerokuponowe

Obligacje kuponowe

Wartość sprzedaży

Obligacje w cenie nominalnej

Obligacje z premią

Obligacje dyskontowe

Oznaczenie obligatariusza

Obligacje imienne

Obligacje na okaziciela

Termin wykupu

Obligacje krótkoterminowe

Obligacje średnioterminowe

Obligacje długoterminowe

Obligacje wieczyste

Rodzaj oprocentowania

Zmienne

Stałe

Zerokuponowe

Indeksowane

Miejsce emisji

Obligacje krajowe

Euroobligacje

Obligacje zagraniczne

Dodatkowe opcje

Obligacje callable

Obligacje zamienne

Obligacje przychodowe

Obligacje strukturyzowane

Obligacje oszczędnościowe

Obligacje pupilarne

Jakie są rodzaje obligacji?

Wybór dłużnych papierów wartościowych w dużej mierze zależy od podmiotu, który je sprzedaje. Bierze się tutaj pod uwagę rodzaj emitenta. Wyróżniając rodzaje obligacji z uwagi na sprzedającego, można wymienić przede wszystkim takich emitentów, jak:

 • Skarb Państwa – emituje obligacje skarbowe, inaczej zwane również obligacjami rządowymi; są jednymi z najmniej ryzykownych dłużnych papierów wartościowych, bowiem za ich wykup odpowiada państwo.
 • Obligacje skarbowe emitowane przez Skarb Państwa, czyli rząd, można z kolei podzielić na detaliczne oraz hurtowe. Detaliczne papiery wartościowe mogą zostać zakupione jedynie przez klientów indywidualnych. Obligacje hurtowe są zaś dedykowane nie tylko dla inwestorów indywidualnych, ale również dla instytucji.
 • przedsiębiorstwa – emitują obligacje korporacyjne;
 • Obligacje korporacyjne mają na celu uzyskanie finansowania dla działalności przedsiębiorstwa przez środki od zewnętrznych inwestorów. Można je podzielić na obligacje niezabezpieczone, które są emitowane przez duże i stabilne firmy oraz obligacje zabezpieczone, które są dodatkowo zabezpieczone np. hipoteką lub innymi obligacjami. Różnią się od siebie czasem trwania, który zwykle wynosi min. rok. Z uwagi na to, że ich emitentem jest prywatne przedsiębiorstwo, które odpowiada za wykup obligacji, tego typu inwestycja niesie ze sobą większe ryzyko.
 • jednostki samorządów terytorialnych – są emitentem obligacji komunalnych.

Z kolei obligacje komunalne mogą być emitowane przez województwa, gminy (również miasta), powiaty, miasto stołeczne Warszawa, jak i związki jednostek. Ich głównym celem jest pozyskanie środków z zewnętrznych źródeł finansowania, np. w celu spłaty innych zadłużeń, rozwoju projektów i innowacji czy bieżących wydatków.

Jakie obligacje można zakupić w Polsce?

W naszym kraju zdecydowanym powodzeniem cieszą się obligacje skarbowe. Wszystko z uwagi na to, że każda osoba zainteresowana oszczędzaniem może wybrać produkt dopasowany do swoich potrzeb i możliwości finansowych. Tego rodzaju inwestycja jest niemal w 100% bezpieczna. Wszystko z uwagi na to, że emitentem tych obligacji, a zarazem gwarantem wypłaty jest Skarb Państwa. Sprawdź, jakie rodzaje obligacji skarbowych można obecnie nabyć.

Obligacje skarbowe dostępne w Polsce

Jak już wspomnieliśmy, obligacje skarbowe niosą za sobą najmniejsze ryzyko inwestycyjne, dlatego są chętnie wybierane przez inwestorów. Choć zawsze zachęcamy do dokładnego zapoznania się z produktem, który chcemy nabyć, w przypadku obligacji skarbowych ich działania jest na tyle proste, że fachowa wiedza nie jest potrzebna. Wystarczy wybrać rodzaj obligacji i zakupić odpowiednią liczbę jednostek – można to zrobić przez internet, telefonicznie lub stacjonarnie w oddziale PKO Banku Polskiego.

Detaliczne obligacje skarbowe przeznaczone dla klientów indywidualnych można zakupić w cenie 100 zł za sztukę. Możliwy jest zakup min. jednej obligacji, a więc nie trzeba posiadać dużej ilości kapitału, by rozpocząć inwestycję w dłużne papiery wartościowe. Obecnie w standardowej ofercie Ministerstwa Finansów można znaleźć następujące obligacje rządowe:

 • trzymiesięczne z oprocentowaniem stałym wynoszącym 3% w skali roku,
 • roczne ze zmiennym oprocentowaniem 6,50% w pierwszym miesięcznym okresie i oprocentowaniu równym stopie referencyjnej w kolejnych okresach,
 • dwuletnie o oprocentowaniu zmiennym 6,75% w skali roku w pierwszym miesiącu oraz wysokości stopy referencyjnej + 0,25% w kolejnych,
 • trzyletnie ze stałą stopą procentową równą 6,50% w skali roku,
 • czteroletnie uzależnione od poziomu inflacji + 1% marży z oprocentowaniem 6,50% w pierwszym roku,
 • dziesięcioletnie obligacje emerytalne oprocentowane 6,75% w skali roku w pierwszym roku, a w kolejnych – indeksowane inflacją + 1,25% marży,
 • sześcioletnie obligacje rodzinne z oprocentowaniem 6,70% w pierwszym roku oraz uzależnione od wysokości inflacji + 1,5% marży w kolejnych,
 • dwunastoletnie obligacje rodzinne oprocentowane 7% w skali roku przez pierwszy rok i uzależnione od inflacji + 1,75% marży w następnych latach.

Hurtowe obligacje skarbowe mogą zaś zostać zakupione przez klientów indywidualnych, jak i instytucje. Można je nabyć drogą kupna podczas przetargów, które są organizowane przez Ministra Finansów. Minimalna kwota zakupu wynosi tutaj 1 000 zł, zaś możliwość uczestnictwa w przetargach mają banki ze statusem Dealera Skarbowych Papierów Wartościowych. Do tego grona należą następujące instytucje: PKO Bank Polski, Bank Pekao, BNP Paribas, Bank Millennium, Bank Handlowy w Warszawie, Deutche Bank, ING Bank Śląski, mBank, Santander Bank Polska, Société Générale, Barclays Bank Ireland, Goldman Sachs Bank Europe oraz J.P. Morgan AG.

Czytaj też:
Obligacje państwowe – czym są? Czy warto w nie inwestować?

Źródło: WPROST.pl
 0

Czytaj także