Co zrobić, aby mieć wyższą emeryturę? Są na to sposoby

Co zrobić, aby mieć wyższą emeryturę? Są na to sposoby

Zakład Ubezpieczeń Społecznych
Zakład Ubezpieczeń Społecznych Źródło:Shutterstock / Grabowski Foto

Z danych udostępnionych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych wynika, że średnia wysokość emerytury, wypłaconej w Polsce w marcu 2022 roku wyniosła 2 792,16 zł. Wśród kobiet średnia ta, w tym samym okresie, wyniosła natomiast już tylko 2 341,79 zł. Pomimo że są to kwoty średnie, a nie minimalne i tego, że wiele osób otrzymuje świadczenia emerytalne na znacznie niższym poziomie, to wartości te i tak nie są wysokie.

Prognozy wskazują natomiast, że w przyszłości, w dobie coraz szybciej starzejącego się społeczeństwa, kwoty te w ujęciu realnym staną się jeszcze niższe. Jeżeli więc nie chcemy skazywać samych siebie na bardzo niską, a być może wręcz głodową emeryturę, powinniśmy pomyśleć o sposobach na jej zwiększenie. Co więc zrobić, aby po osiągnięciu wieku emerytalnego móc żyć godnie i samodzielnie? Oto najlepsze i najbardziej efektywne sposoby.

Trzeci filar emerytalny, czyli zacznij działać wcześniej i nie opieraj się tylko na emeryturze z ZUS!

Skorzystaj z możliwości, które daje trzeci, dobrowolny filar emerytalny i zwiększ swoją całkowitą, comiesięczną wypłatę, którą otrzymywać będziesz już na emeryturze. Wśród dostępnych w Polsce, dobrowolnych form oszczędzania na przyszłą emeryturę wymienić należy: Pracownicze Plany Emerytalne (PPE), Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK), Indywidualne Konto Emerytalne (IKE) oraz Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE). Wybór więc jest bardzo szeroki, a każde z rozwiązań ma swoje naprawdę znaczące plusy.

Aby wymienić tylko niektóre z nich, należy powiedzieć o tym, że do każdej wpłaconej przez nas złotówki na PPK dopłaci nie tylko państwo, ale także pracodawca, a wpłaty na IKZE pozwolą nam skorzystać z corocznej ulgi podatkowej. Warto też zaznaczyć, że wybór jednej formy oszczędzania na emeryturę w ramach trzeciego filaru emerytalnego, nie przekreśla równoczesnego korzystania z innych. Możemy więc śmiało oszczędzać w ramach wielu instrumentów emerytalnych jednocześnie, pamiętając, że im wcześniej podejmiemy taką decyzję i im bardziej regularnie będziemy w ten sposób inwestować, tym większy efekt uzyskamy, korzystając przy tym z magii procentu składanego.

Dłuższa praca sposobem na wyższą emeryturę

Sposób, który wydawać się może oczywisty, jest jednak niesamowicie efektywny. Wstrzymanie się, chociażby o rok z decyzją o przejściu na emeryturę i dłuższe pozostanie na rynku pracy spowodować może, że nasze przyszłe świadczenie będzie wyższe o 10, a nawet o 15 proc. Tu znowu działa bowiem procent składany, który powoduje, że jeżeli decyzję tę odłożymy o 5, 6, czy 7 lat może okazać się, że nasza emerytura zostanie nawet podwojona. Oprócz procentu składanego wynika to także z dodatkowych, odprowadzonych składek, stosownej waloryzacji oraz mniejszej liczby miesięcy życia, która przyjęta jest przez ZUS do obliczenia wysokości naszego świadczenia.

Praca połączona z pobieraniem świadczenia emerytalnego

Należy również pamiętać, że możliwe jest jednoczesne pracowanie i pobieranie świadczenia emerytalnego. Takie rozwiązanie pozwala korzystać równocześnie z dwóch wypłat: jednej od pracodawcy i drugiej z ZUS-u. Dodatkowo od uzyskiwanych w tym czasie przychodów naliczane i odprowadzane do ZUS-u są również składki, co w przyszłości może spowodować uzyskanie wyższej emerytury. Pamiętać jednak należy, że o przeliczenie wysokości świadczenia można obecnie poprosić ZUS tylko raz na rok.

Skorzystaj z doradcy emerytalnego i kalkulatora emerytalnego ZUS

Zakład Ubezpieczeń Społecznych zachęca do korzystania z oferowanych przez siebie narzędzi, takich jak: udostępnionego na swojej stronie internetowej, bezpłatnego kalkulatora emerytalnego oraz konsultacji z doradcą emerytalnym. Są to rozwiązania, z których naprawdę warto skorzystać, szczególnie mając na uwadze, jak wiele czynników branych jest pod uwagę, przy wyliczaniu świadczenia emerytalnego. Okazać się może bowiem, że nawet wybór odpowiedniego miesiąca przejścia na emeryturę, w ogólnym rozrachunku znacząco ją podniesie.

Zasiłek pielęgnacyjny oraz dodatek pielęgnacyjny

Zasiłek pielęgnacyjny, zgodnie z Ustawą o świadczeniach rodzinnych, przyznaje się w celu częściowego pokrycia wydatków wynikających z konieczności zapewnienia opieki i pomocy innej osoby w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji. Zasiłek ten w 2023 roku wynosi dokładnie 215,84 zł miesięcznie, a przysługuje między innymi osobom, które ukończyły 75 lat. Przyznawany i wypłacany jest natomiast tylko na wniosek osoby uprawnionej przez organ gminy.

Dodatek pielęgnacyjny przyznawany jest natomiast osobom uprawnionym do emerytury lub renty, które uznane zostały za całkowicie niezdolne do pracy oraz do samodzielnej egzystencji, a także osobom, które ukończyły 75 lat. Dodatek ten wynosi z kolei obecnie 239,66 zł miesięcznie i wypłacany jest na wniosek osoby uprawnionej przez ZUS.

Niestety prawo do pobierania zasiłku pielęgnacyjnego wyklucza się z prawem do pobierania dodatku pielęgnacyjnego. Oznacza to więc, że w razie zbiegu tych praw, musimy wybrać jeden rodzaj świadczenia, z którego będziemy korzystać.

Świadczenie uzupełniające

Obok opisanych wyżej: zasiłku pielęgnacyjnego oraz dodatku pielęgnacyjnego, przysługiwać może nam również świadczenie uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji.

Świadczenie uzupełniające dla osób pobierających emerytury i renty przysługuje przy tym tylko w sytuacji, w której kwota brutto wszystkich pobieranych świadczeń pieniężnych finansowanych ze środków publicznych (w tym również emerytury i renty, ale także wszelkich zasiłków stałych, z wyłączeniem natomiast niektórych świadczeń, w tym m.in. opisanych wyżej dodatku oraz zasiłku pielęgnacyjnego) nie przekracza łącznie 2157,80 zł miesięcznie.

Świadczenie to wynosi, co do zasady, 500 zł. Jeżeli natomiast osoba do niego uprawniona pobiera emeryturę, rentę lub inne świadczenie finansowane ze środków publicznych, a łączna kwota brutto tych comiesięcznych świadczeń wynosi więcej niż 1657,80 zł, ale nie przekracza 2157,80 zł brutto, to wysokość świadczenia uzupełniającego będzie niższa niż 500 zł i wyniesie różnicę pomiędzy kwotą 2157,80 zł, a łączną kwotą, uzyskiwanych dotychczas, świadczeń.

Czytaj też:
W tych zawodach można szybciej przejść na emeryturę

Czytaj też:
Czternasta emerytura na ostatniej prostej. Będą zmiany w terminach?

Autor:
Źródło: WPROST.pl