ING Bank Śląski najbardziej odpowiedzialną społecznie instytucją finansową

ING Bank Śląski najbardziej odpowiedzialną społecznie instytucją finansową

Dodano:   /  Zmieniono: 

ING Bank Śląski został zwycięzcą Rankingu Odpowiedzialnych Firm w kategorii Bankowość, sektor finansowy i ubezpieczeniowy. To potwierdzenie, że w swojej działalności bank stosuje najlepsze praktyki z zakresu społecznej odpowiedzialności.

ING Bank Śląski zajął pierwsze miejsce wśród instytucji z sektora finansowego w Rankingu Odpowiedzialnych Firm opublikowanym przez Dziennik Gazetę Prawną pod patronatem Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Jednocześnie bank zajął ósme miejsce wśród 62 firm, które wzięły udział w badaniu. Uroczyste wręczenie nagród odbyło się 24 kwietnia br.

Budowanie przejrzystych i etycznych relacji z klientami, pracownikami, partnerami biznesowymi i dostawcami to fundament strategii banku i podstawa osiągania celów biznesowych. Najwyższa pozycja wśród instytucji finansowych w Rankingu Odpowiedzialnych Firm to potwierdzenie, że dobre wyniki biznesowe osiągamy w sposób zrównoważony szanując potrzeby interesariuszy. Jako instytucja finansowa o wysokim poczuciu odpowiedzialności społecznej mamy świadomość naszej roli w społeczeństwie powiedziała Justyna Kesler, wiceprezes ING Banku Śląskiego.

Ranking Odpowiedzialnych Firm to zestawienie największych spółek w Polsce, ocenianych pod względem jakości zarządzania społeczną odpowiedzialnością biznesu (CSR). Tegoroczna ankieta składała się z 60 pytań, dotyczących najważniejszych dla CSR obszarów: odpowiedzialne przywództwo, dialog z interesariuszami, zaangażowanie społeczne, odpowiedzialne zarządzanie i innowacyjność społeczna. Za weryfikację wyników odpowiedzialni byli eksperci z firmy PwC.

Dla ING Banku Śląskiego działania związane ze społeczną odpowiedzialnością biznesu są kluczowe w realizacji celów biznesowych, czego potwierdzeniem jest realizowana Strategia Społecznej Odpowiedzialności Biznesu. Określa ona cele, działania oraz mierniki w obszarach relacji z klientami, relacji z pracownikami, działalności na rzecz społeczeństwa oraz działalności na rzecz środowiska naturalnego. W oparciu o przyjętą strategię, w 2013 roku został opublikowany Raport Społecznej Odpowiedzialności Biznesu ING Banku Śląskiego SA za lata 2011-2012, który podsumowuje postępy w realizacji założeń oraz wyznacza cele na kolejne lata. Bank znajduje się w składzie pierwszego w Polsce giełdowego indeksu spółek odpowiedzialnych społecznie - RESPECT Index oraz w elitarnym gronie firm wyróżnionych certyfikatem Top Employer.

Źródło: ING BANK ŚLĄSKI S.A.

dostarczył:
netPR.pl