Polacy źle oceniają swoją obecną sytuację finansową, lecz z optymizmem patrzą w przyszłość

Polacy źle oceniają swoją obecną sytuację finansową, lecz z optymizmem patrzą w przyszłość

Dodano:   /  Zmieniono: 
fot. infoWire.pl / Źródło: InfoWire.pl

Polacy są większymi optymistami w ocenie swojej przyszłej sytuacji finansowej niż inni mieszkańcy Europy. Pomimo że aż 2/3 rodaków nie jest zadowolonych ze swojej obecnej kondycji finansowej, to aż 59% wierzy, że ich stan majątkowy wkrótce się poprawi. To wyniki 14. edycji badania European Trusted Brands przeprowadzonego przez Readers Digest.

Polacy źle postrzegają swoją obecną sytuację finansową. Ponad 60% polskich badanych uważa, że jest ona niedobra lub nie tak dobra jak w poprzednich latach. Zaledwie 1/3 Polaków jest zadowolona z obecnego stanu majątku, a jedynie 3% polskich badanych określiło swoją sytuację materialną jako bardzo dobrą. Odczucia przeciętnego Europejczyka są podobne. Tylko 34% europejskich ankietowanych postrzega aktualny stan swojego budżetu jako dobry bądź bardzo dobry. Największe zadowolenie wykazują mieszkańcy Szwajcarii (59%) i Finlandii (58%), najmniejsze Portugalczycy (8%), Słoweńcy (10%) oraz Rosjanie (13%).

Opinie Europejczyków dotyczące przyszłego stanu ich finansów są podzielone. Niemal połowa europejskich ankietowanych jest przekonana, że ich sytuacja materialna nie polepszy się lub nawet będzie gorsza, jednocześnie 47% uważa, że zmieni się na lepsze. Co ciekawe, największymi optymistami okazali się mieszkańcy Rosji (aż 72% Rosjan wierzy, że ich stan majątku wkrótce się poprawi), Rumunii (60%) oraz Polski (59%). Zdecydowanie bardziej sceptyczni są pod tym względem Austriacy (28%), Francuzi (33%) i Niemcy (34%).

Polacy w mniejszym stopniu niż inni mieszkańcy Europy wierzą, że rząd podejmie działania mające na celu poprawę ich sytuacji finansowej (brak zaufania deklaruje 85% Polaków). Jednak jak pokazują wyniki badania, nie tylko Polacy nie ufają rządowi i jego możliwości poprawienia sytuacji ekonomicznej obywateli aż 89% mieszkańców Słowenii i 84% Francuzów podziela tę opinię. 8 na 10 Europejczyków nie ufa w ogóle lub nie bardzo ufa rządowi w tej kwestii, a co piąty przyznaje, że ufa tylko do pewnego stopnia. Na tym tle wyróżnia się Szwajcaria 47% szwajcarskich respondentów wierzy, że działania rządu przyczynią się do poprawy ich sytuacji materialnej.

***

European Trusted Brands to jedno z największych i najszerzej zakrojonych badań konsumenckich w Europie. Jego organizatorem jest Readers Digest. Oprócz tematyki marketingowej coroczne badanie European Trusted Brands porusza również tematy społeczne. Pozwala na poznanie dominujących nastrojów mieszkańców Europy, postaw i wartości, które kształtują nasze opinie i decyzje, a także zaufanie do różnych aspektów życia.

Badanie European Trusted Brands przeprowadzono po raz pierwszy w 2001 roku. Co roku kontynuowane jest ono w kilkunastu krajach europejskich. Tegoroczna czternasta już edycja badania została przeprowadzona w 10 krajach: Austrii, Finlandii, Francji, Niemczech, Polsce, Portugalii, Rumunii, Rosji, Słowenii oraz Szwajcarii. Wzięło w nim udział 17 676 respondentów.

Badanie realizowano metodą kwestionariusza on-line lub wywiadów pocztowych. Jak co roku próba została dobrana tak, aby odzwierciedlała szeroki profil badanej populacji.


dostarczył infoWire.pl
Źródło: Tarsago Polska

infoWire.pl
 0

Czytaj także