S&P obniża prognozę PKB dla Polski. Podano powód

S&P obniża prognozę PKB dla Polski. Podano powód

Warszawa
Warszawa Źródło: Pixabay
S&P Global Ratings obniżył prognozę wzrostu PKB Polski na rok bieżący do 2,8 proc. z 3,1 proc. z uwagi na słabą koniunkturę w Europie Zachodniej. Ekonomiści prognozują spadek inflacji.

– Słaby wzrost w Europie Zachodniej skłonił nas do nieznacznego obniżenia prognoz PKB na 2024 r. dla Węgier (2,2 proc. z 2,6 proc. poprzednio) i Polski (2,8 proc. z 3,1 proc. poprzednio). W obu gospodarkach popyt krajowy wzrósł w drugiej połowie ubiegłego roku, po czym stracił na sile na początku tego roku — czytamy w raporcie „Economic Outlook Emerging Markets Q2 2024: Growth Divergence Ahead".

Prognozy PKB Polski

S&P Global Ratings oczekuje wzrostu PKB Polski o 3,1 proc. i 2,9 proc. odpowiednio w latach w 2025-2026 r. oraz o 2,8 proc. w 2027 r. To i tak niezłe tempo, biorąc pod uwagę, że w 2023 r. tempo spadło do 0,2 proc. z 5,3 proc. w 2022 r.

Agencja prognozuje średnioroczną inflację CPI na poziomie 5,4 proc. w br., 4,1 proc. w przyszłym oraz po 3,7 proc. w latach 2026-2027. Według projekcji NBP centralna ścieżka, zakładająca wydłużenie tarcz antyinflacyjnych, oznacza wskaźnik inflacji CPI w 2024 r. wynoszący średnio 5,7 proc. W 2025 r. ma spaść do 3,5 proc., a w 2026 r. do 2,7 proc.

Tempo wzrostu polskiego PKB według nowej projekcji ma w takim scenariuszu przyśpieszyć do 3,2 proc. w 2024 r. W latach 2025 i 2026 ma wynieść odpowiednio 3,6 proc. i 3,2 proc. Prognozy inflacji są niższe, a PKB nieco wyższe niż w listopadowej prognozie.

Przypomnijmy, że pod koniec ubiegłego tygodnia agencja ratingowa Moody’s ogłosiła decyzję o utrzymaniu oceny ratingowej Polski na poziomie A2/P1 odpowiednio dla długo- i krótkoterminowych zobowiązań. Uzasadniając utrzymanie ratingu na dotychczasowym poziomie, agencja wskazywała na mocne fundamenty gospodarcze i fiskalne Polski oraz silne ramy instytucjonalne, w tym umacnianie się społeczeństwa obywatelskiego i sądownictwa.

Czytaj też:
PKB w ostatnim kwartale 2023 r. GUS podał dane
Czytaj też:
Słabe prognozy dla niemieckiej gospodarki. Wzrost na poziomie 0,1 proc.