Taką emeryturę dostają Niemcy. I to po zaledwie pięciu latach pracy

Taką emeryturę dostają Niemcy. I to po zaledwie pięciu latach pracy

Euro
Euro Źródło: Shutterstock / BurAnd
Prawo do niemieckiej emerytury można uzyskać już po pięciu latach pracy i opłacaniu składek. Sprawdź, jakie świadczenia przysługują tamtejszym pracownikom i w jaki sposób są one obliczane.

Wielu Polaków decyduje się na emigrację do Niemiec w poszukiwaniu lepszych warunków życia i pracy. Jednym z istotnych aspektów, które mogą wpłynąć na tę decyzję, jest system emerytalny. W Niemczech prawo do otrzymania świadczenia emerytalnego można uzyskać już po pięciu latach pracy i opłacaniu składek. Jednakże, aby móc cieszyć się tym świadczeniem, konieczne jest spełnienie określonych wymogów prawnych.

Jak obliczana jest wysokość niemieckiej emerytury?

Obliczanie wysokości emerytury w Niemczech opiera się na zdobytych punktach emerytalnych. Każdy rok pracy, podczas którego dochód wynosi przeciętną roczną pensję w Niemczech, przekłada się na zdobycie jednego punktu emerytalnego. W 2024 roku przeciętne roczne wynagrodzenie brutto wynosi 45 358 euro na zachodzie i 44 732 euro na wschodzie kraju.

Każdy zdobyty punkt emerytalny jest wart 39,32 euro, co stanowi aktualną wartość emerytury od lipca 2024 roku.

Wysokość miesięcznej emerytury po pięciu latach pracy można obliczyć według następującego wzoru: miesięczna emerytura brutto = punkty zarobkowe x współczynnik dostępu x aktualna wartość emerytury x współczynnik rodzaju emerytury.

Zakładając, że przez pięć lat osiągano średni dochód i opłacano składki na ubezpieczenie emerytalne, zgromadzone zostaje pięć punktów emerytalnych. Przy obecnej wartości emerytury, miesięczna emerytura brutto po pięciu latach pracy wyniesie 196,60 euro (5 punktów x 1 x 39,32 euro x 1).

Prawo do pełnej emerytury

Prawo do pełnej emerytury w Niemczech przysługuje po opłacaniu składek przez 5, 20, 25, 35 lub 45 lat, pod warunkiem osiągnięcia minimalnego wieku emerytalnego wynoszącego 63 lata. Pełna emerytura przysługuje po przepracowaniu 45 lat. Istnieje także możliwość uzyskania pełnej renty inwalidzkiej po 20 lub 25 latach opłacania składek, jeśli zdarzenie powodujące niezdolność do pracy miało miejsce przed ukończeniem pięcioletniego okresu karencji. Specjalne przepisy dotyczą również górników, którzy muszą przepracować 25 lat, aby uzyskać prawo do świadczeń emerytalnych.

Co wlicza się do niemieckiej emerytury?

  • Do niemieckiej emerytury wliczają się różne okresy życia zawodowego i działalności gospodarczej. Należą do nich:
  • Okresy zatrudnienia, w których opłacane były obowiązkowe składki na ubezpieczenie emerytalne.
  • Okresy dobrowolnego opłacania składek przez osoby prowadzące działalność gospodarczą lub pracujące jako freelancerzy.
  • Czas pobierania zasiłku chorobowego, zasiłku dla bezrobotnych I i II, lub zasiłku przejściowego.
  • Okresy pracy w ramach mini-job, pod warunkiem, że nie nastąpiło zwolnienie z obowiązkowego ubezpieczenia emerytalnego.
  • Czas spędzony na urlopie wychowawczym, zazwyczaj przez pierwsze dwa i pół lub trzy lata.
  • Okresy odbywania szkoleń zawodowych.
  • Niemiecki system zabezpieczenia społecznego

Niemiecki system emerytalny jest największym systemem zabezpieczenia społecznego w kraju, chroniącym przed ryzykiem starości, niezdolności do pracy i śmierci. Obejmuje przede wszystkim pracowników, ale również niektóre osoby prowadzące działalność na własny rachunek oraz inne grupy zawodowe. Główne świadczenia koncentrują się na emeryturach, ale system oferuje również renty z tytułu ograniczonej zdolności do pracy oraz renty rodzinne, takie jak renty wdowie, edukacyjne i sieroce. Dodatkowo, zapewnia opiekę medyczną i rehabilitację zawodową.

Czytaj też:
Zwolnili ją tuż przed emeryturą. Nie znała tego przepisu, teraz nie ma za co żyć
Czytaj też:
Minister klimatu o cenach prądu. Mówi też o problemach firm

Opracował:
Źródło: mypolacy.de