Stan wyjątkowy. Sejm zdecydował ws. rekompensat dla przedsiębiorców

Stan wyjątkowy. Sejm zdecydował ws. rekompensat dla przedsiębiorców

Budynek Sejmu RP
Budynek Sejmu RP / Źródło: Shutterstock / Grand Warszawski
Sejm zdecydował w sprawie projektu ustawy o rekompensatach dla przedsiębiorców, których biznesy, ze względu na wprowadzenie stanu wyjątkowego, zostały poszkodowane. Posłowie w głosowaniu nad całością projektu byli jednomyślni.

Na początku września prezydent Andrzej Duda podjął decyzję o wydaniu rozporządzenia o wprowadzeniu stanu wyjątkowego w części województw podlaskiego i lubelskiego. Stan wyjątkowy został wprowadzony na 30 dni. Przedstawiciele rządu wskazują, że powodem podjęcia tej decyzji jest sytuacja na granicy polsko-białoruskiej, czyli kryzys migracyjny wywołany przez reżim Łukaszenki.

Wprowadzenie stanu wyjątkowego wiąże się z szeregiem ograniczeń. W związku z tym podczas 37. posiedzenia posłowie zajęli się rządowym projektem ustawy o „rekompensacie dla podmiotów świadczących usługi albo prowadzących działalność gospodarczą w związku z wprowadzeniem stanu wyjątkowego na obszarze części województwa podlaskiego oraz części województwa lubelskiego w 2021 roku”.

Stan wyjątkowy. Rekompensaty dla przedsiębiorców

W piątek 17 września po godz. 19 odbyło się głosowanie nad całością projektu. Kto może liczyć na rekompensatę? Przedstawiamy zapisy z przyjętego przez Sejm dokumentu.

  • Przedsiębiorcy oraz rolnicy świadczący usługi hotelarskie w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 2211) oraz przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą w zakresie gastronomii, na obszarze obejmującym obręby ewidencyjne wymienione w załączniku do rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 września 2021 r. w sprawie wprowadzenia stanu wyjątkowego na obszarze części województwa podlaskiego oraz części województwa lubelskiego (Dz. U. poz. 1612), którzy prowadzą działalność w czasie stanu wyjątkowego wprowadzonego tym rozporządzeniem, za okres obowiązywania stanu wyjątkowego mogą otrzymać rekompensatę z budżetu państwa.
  • Rekompensata przysługuje także przedsiębiorcom prowadzącym działalność organizatora turystyki lub podmiotu ułatwiającego nabywanie powiązanych usług turystycznych w rozumieniu ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 2139) oraz przedsiębiorcom prowadzącym działalność pilota wycieczek lub przewodnika turystycznego w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych, a także przedsiębiorcom prowadzącym działalność w zakresie wypożyczania i dzierżawy sprzętu turystycznego i rekreacyjnego, którzy realizują usługi na obszarze obejmującym obręby ewidencyjne wymienione w załączniku do rozporządzenia, o którym mowa w ust. 1, w czasie stanu wyjątkowego.

Rekompensatę ustala się za okres 30 dni trwania stanu wyjątkowego w wysokości 65 proc. średniego miesięcznego przychodu podmiotu ze świadczonych przez niego usług albo prowadzonej przez niego działalności gospodarczej w okresie obejmującym czerwiec, lipiec i sierpień 2021 roku. Sejm odrzucił proponowane poprawki dotyczące podniesienia wysokości rekompensaty do 85 proc. lub 100 proc.

Czytaj też:
Sejm za zaostrzeniem zakazu handlu w niedzielę. Zlikwidowano furtkę w przepisach

Źródło: WPROST.pl
 0

Czytaj także