Po pięćdziesiątce też możesz dobrze zarabiać

Po pięćdziesiątce też możesz dobrze zarabiać

Dodano:   /  Zmieniono: 

4 100 zł brutto - tyle wynosi w Polsce średnie wynagrodzenie osób po 50. roku życia. To o 50 zł mniej niż średnie zarobki młodszych pracujących Polaków. Większe zróżnicowanie płac pomiędzy tymi dwiema grupami widać dopiero w niektórych zawodach.

Mity mówiące o znacząco wyższych wynagrodzeniach dla ludzi młodych wynikają z tego, że ich kariery są intensywniejsze. Młodzi szybciej awansują, częściej otrzymują podwyżki i w konsekwencji mogą zarabiać dużo. Mimo tego pracownicy po 50. roku życia mają pensje porównywalne z pensjami osób młodszych. Wyraźne zróżnicowanie płac jest zauważalne dopiero w przypadku niektórych stanowisk.

,,Na przykład w Warszawie młodzi specjaliści w wieku do 50 lat zarabiają zdecydowanie więcej niż osoby po pięćdziesiątce. Najczęściej dotyczy to branż, które cenią sobie młodość, np. elektronika czy IT. Są jednak także osoby, które po przekroczeniu 50. roku życia dostają naprawdę duże pieniądze. Najlepszy tego przykład to prezesi banków" - mówi serwisowi infoWire.pl dr Kazimierz Sedlak, dyrektor firmy Sedlak & Sedlak.

Pracownicy po pięćdziesiątce zarabiają więcej od osób niemających 50 lat np. w sektorze publicznym, handlu czy szkolnictwie. Z kolei mniej - między innymi w bankowości, telekomunikacji, przemyśle ciężkim i usługach dla biznesu. Przykładowo w telekomunikacji osoby ponadpięćdziesięcioletnie mają wynagrodzenia niższe od wynagrodzeń pracowników przed 50. rokiem życia średnio o 10% (533 zł).dostarczył infoWire.pl