Tarcza 6.0 została opublikowana. Są w niej zwolnienia z ZUS, dotacje i postojowe

Tarcza 6.0 została opublikowana. Są w niej zwolnienia z ZUS, dotacje i postojowe

Sejm RP
Sejm RP Źródło:Shutterstock / Maciej Matlak
W „Dzienniku Ustaw Rzeczpospolitej Polskiej” opublikowano tak zwaną tarczę antykryzysową 6.0, czyli rozwiązanie, które ma wspomóc branże najbardziej dotknięte drugą falą pandemii koronawirusa. Z nowego prawa będą mogli skorzystać przedsiębiorcy z około 40 branż.

W „Dzienniku Ustaw Rzeczpospolitej Polskiej” opublikowano ustawę, którą podpisał prezydent Andrzej Duda. To kolejny program wsparcia dla przedsiębiorców. Tak zwana tarcza antykryzysowa 6.0 skierowana jest do branż, które najmocniej ucierpiały podczas drugiej fali koronawirusa. Zaliczają się do nich m.in. handel, turystyka, siłownie, czy transport.

Tarcza finansowa 6.0. Jakie rozwiązania dla przedsiębiorcy?

Według założeń ustawy, przedsiębiorcy mogą liczyć na następującą pomoc:

  • Świadczenia postojowe w wysokości około 2 tys. zł miesięcznie
  • Zwolnienia ze składek ZUS
  • Dotacje do wysokości 5 tys. zł
  • Dofinansowanie z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych na utrzymanie miejsc pracy (2 tys. zł)

Poprawki Senatu do tarczy antykryzysowej 6.0

Senatorowie przyjęli do ustawy aż 452 poprawki. Zakładają one m.in. rozszerzenie kręgu firm, które mogłyby korzystać z pomocy rządowej dla firm o kolejne, dodatkowe kody Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD), doprecyzowują pojęcie PKD dominującego w grupie kodów w ramach określonej działalności. Obejmują także wsparciem firmy, które zanotowały spadek przychodów, a powstały po 30 listopada 2019 r.

Tarcza 6.0. Dodatkowe branże objęte wsparciem

Katalog branż, objętych pomocą rozszerzono m.in. o firmy cateringowe i transportowe, a także wynajem i dzierżawę niektórych maszyn, agentów turystycznych czy firmy zajmujące się organizacją przedsięwzięć artystycznych (niewyszczególnionych w wersji przyjętej przez Sejm) i niektórych form działalności rozrywkowej i rekreacyjnej, a także prowadzących ośrodki lecznictwa uzdrowiskowego.

Wsparcie ma przysługiwać także przedsiębiorcom powstałym w wyniku przekształcenia.

Tarcza antykryzysowa została rozszerzona

W nowelizacji znalazł się też przepis umożliwiający Radzie Ministrów wydanie rozporządzenia poszerzającego zakres branż, w których przedsiębiorcy mogą skorzystać z proponowanych instrumentów, jak i wydłużenia proponowanego okresu wsparcia. Zgodnie z nowelizacją, przysługuje ono za listopad 2020 r., ale wnioski w tej sprawie mogą być składane do 10 czerwca 2021 r., a świadczenia mogą być wypłacane do końca czerwca 2021 r.

Nowelizacja zakłada także zwolnienie z opłaty targowej za 2021 r. z jednoczesną rekompensatą dla samorządów. Zakładając taką samą wysokość wpływów z tytułu opłaty targowej w 2021 r., jak w 2019 r., wartość utraconych dochodów kształtowałaby się na poziomie ok. 139 mln zł. Rekompensata dla gmin wyniosłaby około 137 mln zł. Środki na ten cel miałyby pochodzić z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Czytaj też:
Firmy płacą, jak chcą. Czyli jak wygląda ściągalność podatku dochodowego w Polsce