Stan wyjątkowy na terenach przygranicznych. Rząd przyjął projekt ustawy o rekompensacie dla firm

Stan wyjątkowy na terenach przygranicznych. Rząd przyjął projekt ustawy o rekompensacie dla firm

Stan wyjątkowy. Tabliczka przed Janowem Podlaskim (zdjęcie ilustracyjne)
Stan wyjątkowy. Tabliczka przed Janowem Podlaskim (zdjęcie ilustracyjne) / Źródło: Twitter / Mariusz Kamiński
Zgodnie z zapowiedziami rząd przyjął projekt dotyczący rekompensat dla firm z obszarów objętych stanem wyjątkowym. W projekcie wskazano, którzy przedsiębiorcy mogą starać się o takie rekompensaty, a także ile mogą one wynieść.

Dopiero w środę późnym wieczorem Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji poinformowało o tym, że Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o rekompensatach dla przedsiębiorców z obszarów, które objęto stanem wyjątkowym. Wcześniej rząd szeroko informował o tym, jakie decyzje podjęto na spotkaniu (dotyczyły zmian podatkowych, związanych z Polskim Ładem), ale informacji o tym projekcie nie było.

Stan wyjątkowy w części podlaskiego i lubelskiego. Co z rekompensatami?

Przyjęcie ustawy dotyczącej rekompensat to też realizacja zapowiedzi przedstawicieli rządu po wprowadzeniu stanu wyjątkowego (mówili o tym od kilku dni). Stan wyjątkowy obowiązuje od 2 września 2021 roku na 30 dni w części dwóch województw podlaskiego i lubelskiego, objęto nim miejscowości przygraniczne (115 w woj. podlaskim i 68 w lubelskim).

„Zaproponowane przez MSWiA przepisy dają podstawę do przyznania rekompensaty w związku z wprowadzonymi ograniczeniami. Rekompensata będzie przyznawana przez właściwego wojewodę na wniosek z zastosowaniem trybu z ustawy z 22 listopada 2002 r. o wyrównywaniu strat majątkowych wynikających z ograniczenia w czasie stanu nadzwyczajnego wolności i praw człowieka i obywatela” – czytamy na stronach MSWiA.

Kto ma otrzymać rekompensaty w związku z wprowadzeniem stanu wyjątkowego? Lista uprawnionych

Jak przekazało MSWiA, zgodnie z przyjętym przez rząd projektem, doprecyzowano, kto może ubiegać się o rekompensatę strat, które wynikają z wprowadzenia stanu wyjątkowego. Na tej liście znaleźli się:

  • przedsiębiorcy oraz rolnicy świadczący usługi hotelarskie, a także przedsiębiorcy prowadzący działalność pilota wycieczek lub przewodnika turystycznego,
  • przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą w zakresie gastronomii,
  • przedsiębiorcy prowadzący działalność organizatora turystyki lub podmiotu ułatwiającego nabywanie powiązanych usług turystycznych.

Ile wyniesie rekompensata dla przedsiębiorców? Wyliczenia MSWiA

„Rekompensatę ustalono za okres 30 dni trwania stanu wyjątkowego w wysokości 65 proc. średniego miesięcznego przychodu wnioskodawcy w okresie obejmującym czerwiec, lipiec i sierpień 2021 r. na obszarze obejmującym obręby ewidencyjne wymienione w rozporządzeniu prezydenta” – tak brzmią zasady przedstawione w komunikacie MSWiA.

W razie wydłużenia stanu wyjątkowego lub też zniesienia go przed upływem czasu wysokość rekompensaty będzie wyznaczana proporcjonalnie do czasu trwania stanu wyjątkowego. Ministerstwo informuje również:

„Przedsiębiorca ubiegający się o rekompensatę powinien dołączyć do wniosku dokumenty potwierdzające informacje o przychodzie. Wojewoda wydaje decyzję w sprawie rekompensaty niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku”.
Źródło: WPROST.pl
 0

Czytaj także