Prognoza NBP dotycząca inflacji. Zaskakujące dane na koniec roku

Prognoza NBP dotycząca inflacji. Zaskakujące dane na koniec roku

Prezes NBP Adam Glapiński
Prezes NBP Adam Glapiński Źródło: PAP / Tytus Żmijewski
Narodowy Bank Polski przedstawił prognozę dotyczącą inflacji średniorocznej na najbliższe lata. Cześć wyników może zaskakiwać.

Prognoza centralna dotycząca średniorocznej inflacji, w badaniu przeprowadzonym przez Narodowy Bank Polski wśród 26 analityków we wrześniu 2023 r. wynosi 11,9 proc. na 2023 r., 6,3 proc. na 2024 r. i 4,8 proc. na 2025 r.

W poprzedniej edycji ankiety prognoza centralna wyniosła: 12,4 proc. na 2023 r., 6,9 proc. na 2024 r. i 4,4 proc. na 2025 r.

Dane istotne m.in. dla emerytów i rencistów

Inflacja średnioroczna jest wskaźnikiem, na który zwracają uwagę przede wszystkim emeryci i renciści. Jest to jeden z głównych czynników, na którym opiera się wysokość waloryzacji rent i emerytur.

„Zgodnie z rozkładem zagregowanym prognoz ekspertów AM NBP, typowe scenariusze średniorocznej inflacji CPI w 2023 r. zawierają się między 11,5 a 12,3 proc., przy prognozie centralnej wynoszącej 11,9 proc. W kolejnych dwóch latach zgodnie z oczekiwaniami ekspertów AM NBP, inflacja średnioroczna będzie się obniżała. Typowe scenariusze średniorocznej inflacji CPI w 2024 r. znajdują się w granicach między 4,8 a 8,1 proc., a w 2025 r. – między 3,1 a 6,7 proc”. – czytamy w raporcie.

Inflacja daleko poza celem NBP

Jak wskazano w raporcie, doprowadzenie inflacji do poziomu przewidzianego, jako cel Narodowego Banku Polskiego, będzie w latach 2024 i 2025 niemal niemożliwe.

Prognozy centralne dla tych lat wynoszą, odpowiednio, 6,3 i 4,8 proc., a prawdopodobieństwo ukształtowania się inflacji powyżej górnej granicy przedziału odchyleń od celu inflacyjnego NBP (tj. 3,5 proc.) – odpowiednio: 89 i 70 proc., podano także.

Ostatnia runda Ankiety Makroekonomicznej NBP odbyła się między 7-20 września 2023 r. Wzięło w niej udział 26 ekspertów reprezentujących instytucje finansowe, ośrodki analityczno-badawcze oraz organizacje pracowników i pracodawców.

Czytaj też:
Jednocyfrowa inflacja jeszcze przed wyborami. Analitycy nie mają wątpliwości
Czytaj też:
Historyczny wynik NBP: polskie rezerwy złota przekroczyły 300 ton

Opracował:
Źródło: WPROST.pl / NBP / ISBNews