Zmiany w pomocy dla uchodźców z Ukrainy. Sejm zagłosował

Zmiany w pomocy dla uchodźców z Ukrainy. Sejm zagłosował

Posiedzenie Sejmu
Posiedzenie Sejmu Źródło:X / Sejm RP
Sejm uchwalił w środę nowelizację ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Nowelizacja zakłada między innymi przedłużenie Ukraińcom legalności pobytu.

Przyjęte poprawki dotyczą wydłużenia o cztery miesiące terminu składania wniosków o warunkowe prawo wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty, pielęgniarki i położnej oraz honorowania świadectw obywateli państwa, które wypowiedziało umowę międzynarodową o ich wzajemnym uznawaniu.

Ustawa trafi pod obrady Senatu

Wiceminister edukacji Joanna Mucha podczas posiedzenia komisji zwracała uwagę, że poprawka wiąże się z niedawną decyzją Białorusi o niewydawaniu obywatelom przebywającym za granicą dokumentów potwierdzających maturę. Uchodźcy z Białorusi bez potwierdzenia swojej matury nie mogą podjąć studiów w Polsce. Mucha dodała, że w takiej sytuacji znajduje się około pięciu tysięcy obywateli Białorusi, ale może to też dotyczyć obywateli innych krajów.

Za nowelizacją ustawy głosowało 381 posłów, 19 było przeciw, a 20 wstrzymało się od głosu. Wcześniej posłowie opowiedzieli się za poprawkami, które podczas drugiego czytania zgłosiły kluby KO i Polska 2050-Trzecia Droga.

Ustawa, z wyjątkiem niektórych przepisów, miałaby wejść w życie 1 lipca. Teraz trafi pod obrady Senatu.

Ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy

Regulacja zakłada, że pobyt obywateli Ukrainy, którym nadano numer PESEL UKR, będzie legalny do 30 września 2025 roku. Jednocześnie od przyszłego roku będzie możliwa zmiana statusu pobytu z obecnej ochrony tymczasowej na pobyt czasowy na okres trzech lat.

Zmiana statusu na pobyt czasowy będzie możliwa dla obywateli Ukrainy, po spełnieniu następujących warunków: uzupełnienia i zaktualizowania wszystkich niezbędnych danych w bazie PESEL UKR w organie gminy; złożeniu elektronicznego wniosku do wojewody; posiadania aktywnego statusu UKR w dniu 4 marca 2024 r. i w dniu składania wniosku; oraz pod warunkiem, że służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo, nie wniosą sprzeciwu w sprawie zmiany statusu pobytowego.

Czytaj też:
Sejm debatuje nad ustawą o cenach energii. „To ustawa o podwyżkach"
Czytaj też:
Znalazł gazetkę z hipermarketu sprzed 20 lat. Gdy zobaczycie ceny, nie uwierzycie własnym oczom

Źródło: Wprost