1,9 mln osób dożywiało się z rządowego programu

1,9 mln osób dożywiało się z rządowego programu

Dodano:   /  Zmieniono: 2
1,9 mln osób korzystało w ubiegłym roku z rządowej pomocy dotyczącej dożywiania; z tego ponad 1 mln pochodziło ze wsi. Na ten cel wydano 550 mln zł - wynika ze sprawozdania z realizacji tego programu. Z budżetu państwa przekazano 200 mln zł; wojewodowie ze środków własnych przeznaczyli - 350 mln zł.
Programem objęto dzieci do 7. roku życia, młodzież szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz osoby starsze i uprawnione do posiłków na podstawie ustawy o pomocy społecznej, tzn. gdy ich dochód nie przekracza 150 proc. świadczenia z pomocy społecznej. W przypadku rodzin jest to do 464 zł na osobę, a w przypadku osób samotnie gospodarujących - do 691 zł na osobę.

W sprawozdaniu zaznaczono, że w roku ubiegłym nie było osób, które spełniałyby ustawowe kryteria, a nie zostały objęte programem. W 2009 roku w programie wzięło udział 24,9 tys. szkół i placówek oświatowych. Najwięcej szkół objętych programem było w woj: podlaskim, lubuskim i dolnośląskim. Proponowano: posiłek, zasiłek celowy lub pomoc rzeczową. Dzieciom zapewniano całodzienne wyżywienie: pełen obiad, jedno danie gorące lub mleko, bułki bądź kanapki.

Posiłek otrzymało 872 tys. osób, z czego ponad 58 proc. z nich stanowili mieszkańcy wsi. Wydano łącznie ponad 118 mln posiłków; średni koszt jednego wyniósł 3,39 mln zł, na terenach wiejskich - 2,79 zł. Zasiłek celowy na zakup posiłku czy żywności otrzymało 1,3 mln osób; w sumie rząd wydał na to 342 mln zł. Najwięcej osób objętych tą formą pomocy było w woj. śląskim, kujawsko-pomorskim i warmińsko-mazurskim. Najmniej z nich było w woj. świętokrzyskim, podlaskim i opolskim.

Świadczenia rzeczowe (produkty na przygotowanie posiłku) przekazano 114 tys. osób. 45 proc. z nich pochodziło ze wsi. Posiłki wydawano w 21,5 tys. punktów żywieniowych, w tym w 10,8 tys. punktów na wsi. Do tych regionów, w których nie było dostępu do stołówek, dowożono żywność. Posiłki dowożono dla 57,5 tys. osób.

pap, ps

 2

Czytaj także