Iwona Hickiewicz zostanie Głównym Inspektorem Pracy

Iwona Hickiewicz zostanie Głównym Inspektorem Pracy

Dodano:   /  Zmieniono: 
Marszałek Sejmu Ewa Kopacz (fot. Wprost) Źródło: Wprost
Sejmowa Rada Ochrony Pracy pozytywnie zaopiniowała wniosek marszałek Sejmu Ewy Kopacz dotyczący powołania Iwony Hickiewicz na stanowisko Głównego Inspektora Pracy. Zastąpi ona Annę Tomczyk.

W głosowaniu 21 osób opowiedziało się za kandydaturą Hickiewicz, nikt nie był przeciw, dwóch członków Rady wstrzymało się od głosu. Posiedzenie Rady było otwarte dla mediów; natomiast samo głosowania było tajne: nie wiadomo, jak głosowali poszczególni członkowie Rady.

Anna Tomczyk objęła stanowisko Głównego Inspektora Pracy w maju 2011 roku. W maju tego roku wniosek o jej odwołanie zgłosiła marszałek Sejmu; Tomczyk złożyła rezygnację motywowaną względami osobistymi.

Iwona Hickiewicz od czerwca 2007 roku pełni funkcję zastępcy Głównego Inspektora Pracy. Wcześniej była m.in. wicedyrektorem i dyrektorem Departamentu Prawnego w GIP (w latach 1997-2007). Jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Głównego Inspektora Pracy powołuje i odwołuje marszałek Sejmu, po zasięgnięciu opinii Rady Ochrony Pracy.

Rada Ochrony Pracy, powoływana na czteroletnią kadencję przez marszałka Sejmu, nadzoruje warunki pracy i działania Państwowej Inspekcji Pracy, opiniuje też projekty aktów prawnych dotyczących ochrony pracy. W skład Rady wchodzi dziewięciu posłów i dwóch senatorów, a także przedstawiciele premiera, związków zawodowych, organizacji pracodawców i samorządu gospodarczego.

ja, PAP

 0

Czytaj także