Renta wdowia 2024. Będzie nowe świadczenie dla seniorów

Renta wdowia 2024. Będzie nowe świadczenie dla seniorów

Renta wdowia
Renta wdowia Źródło:Shutterstock / Andrzej Rostek
Renta wdowia to nowe świadczenie, które ma ułatwić byt samotnym osobom w trudnej sytuacji materialnej. Kiedy renta wdowia wejdzie w życie i na jakich zasadach?

Renta wdowia to jedno z nowych świadczeń proponowanych przez partie koalicyjne. Jest ono jednym z priorytetów nowego rządu i wiele wskazuje na to, że będzie obowiązywać już od I kwartału 2024 roku. Ma poprawić byt osobom, które znalazły się w trudnej sytuacji po śmierci małżonka.

Co to jest renta wdowia?

Renta wdowia to świadczenie rodzinne, które zostało szczegółowo opisane w niedawno zawartej umowie koalicyjnej. „Państwo powinno zapewnić godne warunki życia emerytom i rencistom. Wprowadzimy rozwiązania zwiększające aktywność społeczną osób starszych oraz gwarantujące godne warunki dla seniorów po śmierci współmałżonka” – czytamy w dokumencie.

Kto może otrzymać rentę wdowią?

Na rentę po zmarłym małżonku może przejść osoba, która w chwili śmierci męża miała co najmniej 45 lat. Świadczenie może pobierać od 50. roku życia aż do śmierci.

Zasady wypłaty renty wdowiej

Obecnie seniorzy, którzy stracili małżonka, mogą przejść na jego emeryturę i pobierać 85 procent jej wysokości. Po wprowadzeniu renty rodzinnej, zwanej wdowią, będą mieli prawo zachować emeryturę po małżonku i pobierać jednocześnie 50 procent wysokości swojego świadczenia. Możliwa będzie również sytuacja odwrotna, w której będą pobierali swoją emeryturę i 50 procent renty po zmarłym małżonku. W ten sposób materialny byt seniorów znacznie się poprawi.

Renta wdowia a limit dochodów

W wypłacie nowego świadczenia będzie obowiązywał limit dochodów. Niezależnie od tego, którą opcję wypłaty wybierze senior, łącznie dochody nie będą mogły przekroczyć trzykrotnej wartości średniej emerytury, która wynosi 3482 zł. Jak informuje wyborcza.biz, wdowa lub wdowiec nie mogliby pobierać świadczenia wyższego niż 10 436 zł brutto.

Czytaj też:
Zasiłek przedemerytalny – co to za świadczenie i ile wynosi?
Czytaj też:
Emerytury z KRUS średnio o 1000 zł niższe niż z ZUS