Renciści i emeryci będą mogli więcej dorobić. Kogo dotyczą ograniczenia?

Renciści i emeryci będą mogli więcej dorobić. Kogo dotyczą ograniczenia?

W listopadzie do emerytów trafi czternaste świadczenie
W listopadzie do emerytów trafi czternaste świadczenie Źródło: Shutterstock
W związku ze wzrostem przeciętnego wynagrodzenia w trzecim kwartale 2022 r. w górę poszły kwoty, które emeryci i renciści będą mogli dorobić bez ryzyka, że uszczuplone zostaną ich świadczenia. Te ograniczenia dotyczą świadczeniobiorców, którzy nie osiągnęli powszechnego wieku emerytalnego.

Z danych przedstawionych przez Główny Urząd Statystyczny wynika, że przeciętne wynagrodzenie w trzecim kwartale 2022 roku wyniosło 6480,67 zł. Z wysokością przeciętnego wynagrodzenia powiązane są progi, do których emeryci i renciści mogą dorabiać bez uszczerbku dla świadczeń wypłacanych przez ZUS. Po przekroczeniu progu 70 proc. przeciętnego wynagrodzenia renta lub emerytura są pomniejszane, a przekroczenie ich o 130 proc. powoduje zawieszenie świadczeń.

Jak wzrosną progi dla dorabiających emerytów i rencistów

„Rzeczpospolita” wyliczył, że w konsekwencji od początku grudnia 2022 r. do końca lutego 2023 r. próg, od którego emerytura lub renta jest zmniejszana, wynosić będzie 4536,50 zł. Świadczenie zostanie natomiast zawieszone po przekroczeniu limitu 8424,90 zł. Do listopada progi wynosiły kolejno: 4309,40 zł oraz 8003,20 zł.

Limity nie dotyczą osób, które osiągnęły powszechny wiek emerytalny. Przypomnijmy, że dla kobiet wynosi on 60 lat, a dla mężczyzn 65 lat. Ograniczenia nie dotyczą także osób pobierających renty dla inwalidów wojennych, inwalidów wojskowych, których niezdolność do pracy związana jest ze służbą wojskową.

Czytaj też:
Piętnasta emerytura przed wyborami? Ekspert nie wyklucza

Źródło: Rzeczpospolita