Od dziś pracujący emeryci dorobią więcej. Kogo obowiązują limity?

Od dziś pracujący emeryci dorobią więcej. Kogo obowiązują limity?

Emeryci
Emeryci Źródło: Shutterstock
1 grudnia zaczęły obowiązywać nowe limity, które będą miały duże znaczenie dla dorabiających emerytów i rencistów, którzy nie osiągnęli jeszcze powszechnego wieku emerytalnego. Progi powiązane są z przeciętnym wynagrodzeniem i nie mają zastosowania do osób, które osiągnęły powszechny wiek emerytalny.

Dorabiający emeryci i renciści muszą pamiętać o nowych limitach zarobków, które zaczynają obowiązywać od 1 grudnia. Nie jest to nowość – co trzy miesiące zmienią się limity zarobku, od którego wypłacane przez ZUS świadczenie będzie obniżane bądź zawieszane.

Kogo obowiązują limity zarobków?

Podkreślmy jednak na początku, że limity dotyczą tylko osób, które nie osiągnęły jeszcze powszechnego wieku emerytalnego. Emeryt, który już osiągnął powszechny wiek emerytalny, czyli 60 lat – kobieta i 65 lat – mężczyzna może dorabiać bez żadnych limitów i nie martwić się tym, że ZUS zawiesi lub zmniejszy kwotę wypłacanych mu świadczeń. Ograniczenia nie dotyczą także osób pobierających renty dla inwalidów wojennych, inwalidów wojskowych, których niezdolność do pracy związana jest ze służbą wojskową.

Nowe limity dla dorabiających emerytów i rencistów

Osoby na wcześniejszej emeryturze mogą łączyć pracę z pobieraniem świadczeń, ale muszą też pamiętać, że obowiązują limity, po przekroczeniu których ZUS ograniczy wysokość wypłacanej renty lub emerytury albo całkowicie ją zawiesi.

Limity powiązane są z przeciętnym wynagrodzeniem, które w trzecim kwartale 2022 roku wyniosło 6480,67 zł. Po przekroczeniu progu 70 proc. przeciętnego wynagrodzenia renta lub emerytura są pomniejszane, a przekroczenie ich o 130 proc. powoduje zawieszenie świadczeń.

Od początku grudnia 2022 r. do końca lutego 2023 r. próg, od którego emerytura lub renta jest zmniejszana, wynosić będzie 4536,50 zł. Świadczenie zostanie natomiast zawieszone po przekroczeniu limitu 8424,90 zł. Do listopada progi wynosiły kolejno: 4309,40 zł oraz 8003,20 zł.

Czytaj też:
Rząd PiS wprowadzi 15. emeryturę? Jasna deklaracja nowego rzecznika partii
Czytaj też:
Renciści i emeryci będą mogli więcej dorobić. Kogo dotyczą ograniczenia?

Opracowała:
Źródło: WPROST.pl
 0

Czytaj także