Eurobarometr: Europejczycy narzekają na obniżenie standardu życia, ale chcą wsparcia dla Ukrainy

Eurobarometr: Europejczycy narzekają na obniżenie standardu życia, ale chcą wsparcia dla Ukrainy

Flagi Polski i Unii Europejskiej
Flagi Polski i Unii Europejskiej Źródło: Shutterstock / Grand Warszawski
Mało optymistyczne wyniki najnowszej edycji Eurobarometru. Pokazują one, że blisko połowa Europejczyków twierdzi, że z powodu narastania licznych kryzysów ich poziom życia obniżył się, zaś 40 proc. spodziewa się pogorszenia w tym roku. Mimo obaw, zdecydowana większość obywateli Europy popiera unijne wsparcie na rzecz Ukrainy.

Z najnowszych danych Eurobarometru, których szczegóły podaje „Rzeczpospolita" wynika, że blisko połowa Europejczyków (46 proc.) przyznaje, że ich standard życia obniżył się wskutek kryzysów (wywołany wojną kryzys energetyczny, rosnąca inflacja). Niespełna 40 proc. respondentów spodziewa się pogorszenia swojej sytuacji w tym roku, zaś jedynie 14 proc. nie przewiduje zmian.

Standard życia Europejczyków. Gdzie obniżył się najbardziej?

Najbardziej spadek poziomu życia odczuli mieszkańcy Cypru (70 proc. badanych z tego kraju twierdzi, że ich poziom życia już się obniżył), Grecji (66 proc.), Malty (65 proc.), a także Francji (62 proc.).

Zadowolenie z obecnych dochodów występuje przede wszystkim wśród mieszkańców krajów skandynawskich – Szwecji (87 proc.), Danii (86 proc.), Finlandii (84 proc.). Po drugiej stronie są mieszkańcy Grecji i Bułgarii, gdzie satysfakcję w tym zakresie deklaruje jedynie co piąty badany (21 proc.).

Z badania wynika, że 56 proc. Europejczyków odczuwa niezadowolenie ze środków podjętych na szczeblu UE w celu rozwiązania problemu rosnących kosztów utrzymania, a 64 proc. ma takie samo zdanie na temat działań podejmowanych przez ich rządy krajowe.

Zdecydowana większość, bo aż 93 proc. ankietowanych martwi się kryzysem związanym z kosztami utrzymania, w tym rosnącymi cenami żywności i energii. Źródła niepokoju obywateli UE stanowią także ubóstwo i wykluczenie społeczne (82 proc.), zmiany klimatyczne (81 proc.) oraz możliwe rozprzestrzenienie się wojny w Ukrainie na kraje sąsiednie (81 proc.). Niemal trzy czwarte badanych martwi się „ryzykiem incydentu nuklearnego”.

Europejczycy za wsparciem Ukrainy

Badanie pokazuje, że mimo obaw, poparcie dla Ukrainy wśród Europejczyków pozostaje wysokie. Aż 74 proc. obywateli UE aprobuje reakcję Unii na wojnę z rosyjskim agresorem. Przeciwnego zdania jest 23 proc. respondentów.

Największa aprobata, jeśli chodzi o unijną pomoc dla Ukrainy występuje po stronie obywateli Szwecji (95 proc.), Finlandii (93 proc.), oraz Holandii (93 proc.). Popracie poniżej 50 proc. występuje na Słowacji (49 proc.), a także w Grecji i Bułgarii (po 48 proc.).

Eurobarometr, opiera się na ponad 26 000 bezpośrednich wywiadów przeprowadzonych między październikiem a listopadem we wszystkich 27 państwach członkowskich.

Czytaj też:
Europejski kryzys energetyczny. Moskwa odczuwa sankcje na ropę
Czytaj też:
Chcemy do strefy euro czy nie? Dwa badania, rozbieżne wyniki

Źródło: Rzeczpospolita
 0

Czytaj także