Polska z drugim najniższym bezrobociem w UE. W dwóch krajach bezrobocie już dwucyfrowe

Polska z drugim najniższym bezrobociem w UE. W dwóch krajach bezrobocie już dwucyfrowe

Madryt
Madryt Źródło:Pixabay
Wyrównana sezonowo stopa bezrobocia w Polsce w październiku wyniosła 3 proc. – tak samo jak w sierpniu i wrześniu. Tylko jeden kraj w Unii Europejskiej ma niższe bezrobocie niż my.

Liczba bezrobotnych w Polscewyniosła w październiku 517 tys. osób – o 1 tysiąc mniej niż we wrześniu. Sytuacja w Polsce była korzystniejsza niż z lepiej rozwiniętych gospodarkach takich jak Austria (w sierpniu 5,,2 proc., we wrześniu 5,1 proc., w październiku bezrobocie spadło do 4,6 proc.), Szwecja (7,7 proc. w październiku, wzrost o 7 pkt proc. względem października) czy Luksemburgu (4,7 proc.).

Dwucyfrowe bezrobocie w dwóch krajach

Największe bezrobocie zanotowano w Hiszpanii. W październiku wyniosło 12,5 proc., a we wrześniu o jeden punkt procentowy więcej. W Grecji było niewiele niższe (11,6 proc. w październiku wobec 12 proc. we wrześniu).

Trzyprocentowe bezrobocie zanotowano w październiku także w Niemczech. Najniższe bezrobocie było w Czechach – 2,1 proc. Bezrobocie w całej UE wyniosło 6 proc.

Jak mierzy się bezrobocie?

Eurostat mierzy zharmonizowaną stopę bezrobocia jako procent osób w wieku 15-74 lata pozostających bez pracy, zdolnych podjąć zatrudnienie w ciągu najbliższych dwóch tygodni, którzy aktywnie poszukiwali pracy w ciągu ostatnich tygodni w odniesieniu do wszystkich osób aktywnych zawodowo w danym kraju.

Dane Eurostatu pokrywają się z danymi Głównego Urzędu Statystycznego, który uwzględnia liczbębezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy wobec całości cywilnej ludności aktywnej zawodowo. Na koniec września 2022 r. tak mierzone bezrobocie wyniosło 5,1 proc.

Czytaj też:
Bezrobocie wciąż niskie. Pojawia się jednak niepokojące zjawisko

Opracowała:
Źródło: WPROST.pl