OFE czy IKE? Wybór sposobu oszczędzania na emeryturę stanie przed 15 mln Polaków

OFE czy IKE? Wybór sposobu oszczędzania na emeryturę stanie przed 15 mln Polaków

seniorzy są często aktywni do późnej starości
seniorzy są często aktywni do późnej starości
Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej podało, że przekształcenie OFE w IKE jest gotowe do rozpatrzenia przez rząd.

Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z przeniesieniem środków z otwartych funduszy emerytalnych na indywidualne konta emerytalne otrzymał pozytywną rekomendację Stałego Komitetu Rady Ministrów, poinformował resort.

Projekt daje wybór dla oszczędzających w Otwartych Funduszach Emerytalnych (OFE) pomiędzy oszczędzaniem na emeryturę na nowym Indywidualnym Koncie Emerytalnym (IKE) lub przeniesieniem środków na konto w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych (ZUS).

– Zakładamy, że IKE staną się dla Polaków powszechnym instrumentem oszczędzania na emeryturę. Łącznie z Pracowniczymi Planami Kapitałowymi wpisują się w jeden z filarów Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju – wzmacniają finansowe zabezpieczenie przyszłych emerytów, a jednocześnie budują kapitał dla rozwoju i zwiększają możliwości inwestycyjne państwa –powiedział wiceminister Waldemar Buda.

Wg rządu obowiązywać będą jasne zasady

Zdaniem rządu przekształcenie OFE w IKE pozwoli przekazać Polakom pieniądze zgromadzone przez nich w OFE. „W ustawie zapisano wprost, że środki zgromadzone na IKE będą prywatną własnością oszczędzającego i nie będą mogły stanowić przedmiotu transferu do budżetu państwa. W OFE pieniądze były publiczne – przesądził o tym, w orzeczeniu z 2015 r., Trybunał Konstytucyjny. W IKE pieniądze będą prywatne, z ustawową gwarancją własności” – czytamy w komunikacie resortu funduszy.

Opcją domyślną, jak zakłada ustawa, będzie przejście z OFE na IKE. „Stanie się to bez potrzeby wykonywania jakichkolwiek czynności czy dostarczania deklaracji przez oszczędzających. Pieniądze przekazane z OFE do IKE, w przeciwieństwie do tych, które trafią do ZUS, będą podlegały dziedziczeniu” – wyjaśnia resort.

Wypłaty z IKE bez podatku

Przypomnijmy, że środki zgromadzone w IKE będą mogły być wypłacone przez oszczędzającego lub spadkobierców w całości bądź w częściach bez dodatkowych opłat czy podatków.

„Specjalistyczne fundusze inwestycyjne otwarte (SFIO), powstałe z przekształcenia OFE wniosą z tytułu przekształcenia opłatę odpowiadającą wartości 15 proc. aktywów netto OFE, w dwóch transzach w 2022 r”. – pisze resort.

To właśnie ta opłata budzi największy sprzeciw krytyków ustawy. Opozycja wielokrotnie nazwała ją „haraczem” i „skokiem na kasę”.

Czytaj też:
Dobra alternatywa dla kredytu gotówkowego

Źródło: TVN24 / Gov.pl
+
 0

Czytaj także