Stopy procentowe. Znamy wyniki głosowania RPP. Trzech członków chciało podwyżek

Stopy procentowe. Znamy wyniki głosowania RPP. Trzech członków chciało podwyżek

Joanna Tyrowicz
Joanna Tyrowicz Źródło: PAP / Marcin Obara
Lutowe posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej zakończyło się utrzymaniem stóp procentowych na poziomie 6,75 proc. Część członków chciała jednak dalszego zacieśniania polityki monetarnej. Znamy wyniki głosowania.

Nie wszyscy członkowie Rady Polityki Pieniężnej są zwolennikami utrzymania stóp procentowych na obecnym poziomie. Przypomnijmy, że lutowe, dwudniowe posiedzenie RPP zakończyło się decyzją o braku ingerencji w poziom 6,75 proc.

Trójka członków RPP za podwyżką stóp procentowych

Za wznowieniem cyklu podwyżek stóp procentowych opowiedziało się trzech członków rady. Najwyższy wzrost zaproponowała Joanna Tyrowicz. Pod głosowanie poddano jej wniosek o podwyżkę aż o 100 punktów bazowych. Za głosowała tylko zgłaszająca, a pozostałych dziewięcioro członków było przeciw.

Wniosek o podwyżkę wnieśli także dwaj pozostali członkowie senaccy, czyli Przemysław Litwiniuk i Ludwik Kotecki. Obaj byli za podniesieniem stopy referencyjnej o 25 punktów bazowych do poziomu 7 proc. Za wnioskiem głosowali tylko zgłaszający. Ośmiu członków było przeciw.

Przypomnijmy, że RPP podwyższała stopy procentowe od października 2021 r. (z poziomu 0,1 proc.) do września 2022 r. W kolejnych miesiącach utrzymywała parametry polityki pieniężnej na niezmienionym poziomie.

Szczyt inflacji za nami? Litwiniuk wyjaśnia

– Jeśli chodzi o wskaźniki mierzone tradycyjnymi metodami to tak. Należy spodziewać się odczytów coraz niższych, ale – jak podkreślam przy każdej okazji – nie oznacza to, że ceny zaczną spadać. Według marcowej projekcji Narodowego Banku Polskiego ceny będą w horyzoncie tej dwuletniej projekcji jeszcze rosnąć, tyle, że wolniej – powiedział w „Studiu Biznes” Gazety.pl. członek RPP Przemysław Litwiniuk.

– Dojdziemy do takiego momentu, w którym zewnętrzne czynniki będą miały coraz mniejsze znaczenie (o ile nie wydarzy się nic nadzwyczajnego), będziemy musieli rozprawiać się z czynnikami o charakterze wewnętrznym, ta walka będzie trudniejsza – dodał.

Czytaj też:
Kolejna podwyżka stóp procentowych w Szwajcarii uderzy we frankowiczów
Czytaj też:
Stopy procentowe w USA. Zaskakująca decyzja Fed

Opracował:
Źródło: WPROST.pl / Gazeta.pl